Bách Luyện Thành Thần

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))

  • Thể loại: Action - Drama - Mystery - Truyện Màu
  • Đang cập nhật
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Điểm trung bình: 7.81
  • Theo dõi: 219.791
CÁC CHAP
Chapter 1076 21.397 18 giờ trước
Chapter 1075 32.315 4 ngày trước
Chapter 1074 38.430 5 ngày trước
Chapter 1072 31.413 5 ngày trước
Chapter 1071 42.733 10 ngày trước
Chapter 1070 50.054 14 ngày trước
Chapter 1069 37.135 17 ngày trước
Chapter 1068 36.982 18 ngày trước
Chapter 1067 36.945 19 ngày trước
Chapter 1066 38.332 20 ngày trước
Chapter 1065 35.155 21 ngày trước
Chapter 1064 39.493 22 ngày trước
Chapter 1063 36.295 23 ngày trước
Chapter 1062 38.134 24 ngày trước
Chapter 1061 35.174 24 ngày trước
Chapter 1060 37.374 25 ngày trước
Chapter 1059 30.276 24 ngày trước
Chapter 1058 37.720 25 ngày trước
Chapter 1057 37.799 25 ngày trước
Chapter 1056 65.178 16:29 01/04
Chapter 1055 46.474 12:00 31/03
Chapter 1054 43.801 12:43 29/03
Chapter 1053 49.029 15:41 25/03
Chapter 1052 47.546 14:27 24/03
Chapter 1051 46.082 11:01 22/03
Chapter 1050 48.859 16:40 18/03
Chapter 1049 41.298 09:26 18/03
Chapter 1048 45.192 10:55 15/03
Chapter 1047 47.454 11:40 11/03
Chapter 1046 48.940 12:47 10/03
Chapter 1045 49.239 10:44 08/03
Chapter 1044 51.707 13:46 04/03
Chapter 1043 49.508 13:28 03/03
Chapter 1042 51.642 15:23 01/03
Chapter 1041 54.775 12:59 25/02
Chapter 1040 38.624 17:38 24/02
Chapter 1039 53.647 16:21 22/02
Chapter 1038 54.840 18:07 18/02
Chapter 1037 51.392 02:53 18/02
Chapter 1036 53.510 18:43 15/02
Chapter 1035 57.251 12:21 11/02
Chapter 1034 54.409 16:09 10/02
Chapter 1033 56.311 16:31 08/02
Chapter 1032 61.925 19:06 04/02
Chapter 1031 59.898 18:34 03/02
Chapter 1030 61.221 18:17 01/02
Chapter 1029 61.792 17:23 28/01
Chapter 1028 59.880 19:23 27/01
Chapter 1027 58.739 18:06 25/01
Chapter 1026 61.366 17:02 21/01
Chapter 1025 59.740 16:33 20/01
Chapter 1024 60.548 12:30 18/01
Chapter 1023 59.445 16:01 14/01
Chapter 1022 59.795 12:49 13/01
Chapter 1021 61.021 12:05 11/01
Chapter 1020 60.020 13:09 07/01
Chapter 1019 63.088 11:57 06/01
Chapter 1018 61.338 11:34 04/01
Chapter 1017 63.339 31/12/22
Chapter 1016 64.096 30/12/22
Chapter 1015 63.760 28/12/22
Chapter 1014 63.820 24/12/22
Chapter 1013 60.329 23/12/22
Chapter 1012 64.452 21/12/22
Chapter 1011 65.871 17/12/22
Chapter 1010 61.587 16/12/22
Chapter 1009 64.302 14/12/22
Chapter 1008 65.920 10/12/22
Chapter 1007 62.759 09/12/22
Chapter 1006 64.030 07/12/22
Chapter 1005 69.688 03/12/22
Chapter 1004 67.155 02/12/22
Chapter 1003 69.232 30/11/22
Chapter 1002 73.480 26/11/22
Chapter 1001 70.427 25/11/22
Chapter 1000 75.393 23/11/22
Chapter 999 82.239 19/11/22
Chapter 998 78.972 18/11/22
Chapter 997 79.529 16/11/22
Chapter 996 78.635 12/11/22
Chapter 995 73.020 11/11/22
Chapter 994 74.294 09/11/22
Chapter 993 54.735 05/11/22
Chapter 992 58.311 04/11/22
Chapter 991 58.472 03/11/22
Chapter 990 63.879 02/11/22
Chapter 989 77.606 01/11/22
Chapter 988 57.915 29/10/22
Chapter 987 54.545 28/10/22
Chapter 986 55.322 26/10/22
Chapter 985 76.942 22/10/22
Chapter 984 55.234 21/10/22
Chapter 983 55.563 19/10/22
Chapter 982 55.103 15/10/22
Chapter 981.6 63.455 15/10/22
Chapter 981 55.963 14/10/22
Chapter 980 56.832 12/10/22
Chapter 979 60.026 08/10/22
Chapter 978 61.058 07/10/22
Chapter 977 59.387 05/10/22
Chapter 976 59.410 03/10/22
Chapter 975 54.672 01/10/22
Chapter 974 59.844 30/09/22
Chapter 973 60.985 28/09/22
Chapter 972 57.713 25/09/22
Chapter 971 57.951 24/09/22
Chapter 970 58.974 23/09/22
Chapter 969 58.515 21/09/22
Chapter 968 61.426 17/09/22
Chapter 967 60.217 16/09/22
Chapter 966 61.586 14/09/22
Chapter 965 66.986 10/09/22
Chapter 964 65.350 09/09/22
Chapter 963 64.927 07/09/22
Chapter 962 69.807 03/09/22
Chapter 961 83.168 02/09/22
Chapter 960 92.292 31/08/22
Chapter 959 86.564 27/08/22
Chapter 958 83.621 26/08/22
Chapter 957 80.538 24/08/22
Chapter 956 78.091 20/08/22
Chapter 955 79.861 19/08/22
Chapter 954 82.065 17/08/22
Chapter 953 88.924 13/08/22
Chapter 952 85.933 12/08/22
Chapter 951 81.030 10/08/22
Chapter 950 86.874 06/08/22
Chapter 949 81.250 05/08/22
Chapter 948 86.025 03/08/22
Chapter 947 80.641 30/07/22
Chapter 946 84.667 29/07/22
Chapter 945 88.702 27/07/22
Chapter 944 91.750 23/07/22
Chapter 943 90.017 22/07/22
Chapter 942 86.596 20/07/22
Chapter 941 86.722 16/07/22
Chapter 940 84.536 15/07/22
Chapter 939 92.621 13/07/22
Chapter 938 95.218 09/07/22
Chapter 937 89.327 08/07/22
Chapter 936 89.885 06/07/22
Chapter 935 94.765 02/07/22
Chapter 934 93.719 01/07/22
Chapter 933 100.942 29/06/22
Chapter 932 104.907 25/06/22
Chapter 931 102.238 24/06/22
Chapter 930 114.939 22/06/22
Chapter 929 95.104 18/06/22
Chapter 928 99.123 17/06/22
Chapter 927 98.395 15/06/22
Chapter 926 106.411 11/06/22
Chapter 925 107.563 10/06/22
Chapter 924 123.246 08/06/22
Chapter 923 145.512 04/06/22
Chapter 922 113.122 03/06/22
Chapter 921 119.095 01/06/22
Chapter 920 109.199 28/05/22
Chapter 919 107.744 27/05/22
Chapter 918 111.103 25/05/22
Chapter 917 115.095 21/05/22
Chapter 916 110.201 20/05/22
Chapter 915 106.287 18/05/22
Chapter 914 107.503 14/05/22
Chapter 913 109.204 13/05/22
Chapter 912 109.686 11/05/22
Chapter 911 113.120 07/05/22
Chapter 910 118.790 06/05/22
Chapter 909 117.887 04/05/22
Chapter 908 117.880 30/04/22
Chapter 907 111.608 29/04/22
Chapter 906 120.013 27/04/22
Chapter 905 124.422 23/04/22
Chapter 904 115.999 22/04/22
Chapter 903 118.505 20/04/22
Chapter 902 110.942 16/04/22
Chapter 901 108.371 15/04/22
Chapter 900 111.378 13/04/22
Chapter 899 109.826 09/04/22
Chapter 898 106.426 08/04/22
Chapter 897 108.617 06/04/22
Chapter 896 108.445 03/04/22
Chapter 895 102.674 02/04/22
Chapter 894 101.869 01/04/22
Chapter 893 106.067 30/03/22
Chapter 892 104.907 26/03/22
Chapter 891 104.120 25/03/22
Chapter 890 107.861 23/03/22
Chapter 889 104.802 19/03/22
Chapter 888 101.295 18/03/22
Chapter 887 102.026 16/03/22
Chapter 886 112.626 12/03/22
Chapter 885 105.784 11/03/22
Chapter 884 98.436 09/03/22
Chapter 883 107.154 05/03/22
Chapter 882 108.036 04/03/22
Chapter 881 105.498 02/03/22
Chapter 880 121.529 26/02/22
Chapter 879 114.309 25/02/22
Chapter 878 99.184 23/02/22
Chapter 877 112.881 19/02/22
Chapter 876 101.648 18/02/22
Chapter 875 106.684 16/02/22
Chapter 874 112.162 12/02/22
Chapter 873 108.536 11/02/22
Chapter 872 110.191 09/02/22
Chapter 871 97.520 05/02/22
Chapter 870 120.162 04/02/22
Chapter 869 122.382 02/02/22
Chapter 868 100.194 29/01/22
Chapter 867 98.115 28/01/22
Chapter 866 109.944 26/01/22
Chapter 865 114.750 22/01/22
Chapter 864 109.424 21/01/22
Chapter 863 110.473 19/01/22
Chapter 862 104.483 15/01/22
Chapter 861 101.042 14/01/22
Chapter 860 114.463 12/01/22
Chapter 859 114.831 08/01/22
Chapter 858 113.328 07/01/22
Chapter 857 115.200 05/01/22
Chapter 856 116.211 01/01/22
Chapter 855 112.895 31/12/21
Chapter 854 121.145 29/12/21
Chapter 853 122.941 25/12/21
Chapter 852 114.999 24/12/21
Chapter 851 116.964 22/12/21
Chapter 850 123.772 18/12/21
Chapter 849 114.118 17/12/21
Chapter 848 119.997 15/12/21
Chapter 847 130.308 11/12/21
Chapter 846 121.660 10/12/21
Chapter 845 116.064 08/12/21
Chapter 844 125.808 04/12/21
Chapter 843 115.006 03/12/21
Chapter 842 115.620 01/12/21
Chapter 841 123.056 27/11/21
Chapter 840 118.234 26/11/21
Chapter 839 115.157 24/11/21
Chapter 838 113.328 20/11/21
Chapter 837 119.724 19/11/21
Chapter 836 136.130 17/11/21
Chapter 835 129.023 13/11/21
Chapter 834 128.778 12/11/21
Chapter 833 138.681 10/11/21
Chapter 832 134.244 06/11/21
Chapter 831 134.545 05/11/21
Chapter 830 145.496 03/11/21
Chapter 829 145.982 30/10/21
Chapter 828 145.492 29/10/21
Chapter 827 138.544 27/10/21
Chapter 826 148.525 23/10/21
Chapter 825 136.277 22/10/21
Chapter 824 144.217 20/10/21
Chapter 823 150.148 16/10/21
Chapter 822 136.699 15/10/21
Chapter 821 143.065 13/10/21
Chapter 820 147.163 09/10/21
Chapter 819 138.159 08/10/21
Chapter 818 132.869 06/10/21
Chapter 817 139.303 02/10/21
Chapter 816 134.895 01/10/21
Chapter 815 138.046 29/09/21
Chapter 814 141.851 25/09/21
Chapter 813 137.589 24/09/21
Chapter 812 135.204 22/09/21
Chapter 811 145.286 18/09/21
Chapter 810 140.911 17/09/21
Chapter 809 137.258 15/09/21
Chapter 808 150.981 11/09/21
Chapter 807 139.524 10/09/21
Chapter 806 147.730 08/09/21
Chapter 805 153.915 04/09/21
Chapter 804 142.849 03/09/21
Chapter 803 145.661 01/09/21
Chapter 802 146.299 29/08/21
Chapter 801 142.197 28/08/21
Chapter 800 151.755 27/08/21
Chapter 799 139.529 26/08/21
Chapter 798 145.450 25/08/21
Chapter 797 142.206 24/08/21
Chapter 796 146.165 23/08/21
Chapter 795 149.377 21/08/21
Chapter 794 152.231 20/08/21
Chapter 793 146.630 18/08/21
Chapter 792 155.889 14/08/21
Chapter 791 139.214 13/08/21
Chapter 790 148.680 11/08/21
Chapter 789 143.558 07/08/21
Chapter 788 143.909 06/08/21
Chapter 787 148.683 04/08/21
Chapter 786 156.713 31/07/21
Chapter 785 153.834 30/07/21
Chapter 784 147.791 28/07/21
Chapter 783 146.383 25/07/21
Chapter 782 149.263 24/07/21
Chapter 781 148.501 23/07/21
Chapter 780 153.399 22/07/21
Chapter 779 143.336 21/07/21
Chapter 778 155.535 20/07/21
Chapter 777 153.894 19/07/21
Chapter 776 157.547 18/07/21
Chapter 775 155.623 17/07/21
Chapter 774 155.389 16/07/21
Chapter 773 154.957 14/07/21
Chapter 772 154.556 10/07/21
Chapter 771 156.390 09/07/21
Chapter 770 160.475 07/07/21
Chapter 769 148.520 03/07/21
Chapter 768 151.970 02/07/21
Chapter 767 154.014 30/06/21
Chapter 766 159.985 26/06/21
Chapter 765 157.642 25/06/21
Chapter 764 166.610 23/06/21
Chapter 763 164.295 19/06/21
Chapter 762 160.974 18/06/21
Chapter 761 162.414 16/06/21
Chapter 760 162.816 12/06/21
Chapter 759 158.809 11/06/21
Chapter 758 158.778 09/06/21
Chapter 757 157.141 05/06/21
Chapter 756 157.697 04/06/21
Chapter 755 164.434 02/06/21
Chapter 754 163.052 29/05/21
Chapter 753 159.617 28/05/21
Chapter 752 157.875 26/05/21
Chapter 751 163.429 22/05/21
Chapter 750 163.507 21/05/21
Chapter 749 156.721 19/05/21
Chapter 748 182.051 15/05/21
Chapter 747 170.610 14/05/21
Chapter 746 159.541 12/05/21
Chapter 745 168.852 08/05/21
Chapter 744 159.293 07/05/21
Chapter 743 166.583 05/05/21
Chapter 742 171.736 01/05/21
Chapter 741 165.827 30/04/21
Chapter 740 169.484 28/04/21
Chapter 739 172.680 24/04/21
Chapter 738 165.991 23/04/21
Chapter 737 191.712 21/04/21
Chapter 735 213.705 17/04/21
Chapter 734 192.665 16/04/21
Chapter 733 190.915 15/04/21
Chapter 732 184.587 14/04/21
Chapter 731 190.386 13/04/21
Chapter 730 193.695 12/04/21
Chapter 729 192.339 11/04/21
Chapter 728 194.324 10/04/21
Chapter 727 195.786 09/04/21
Chapter 726 192.633 08/04/21
Chapter 725 192.986 07/04/21
Chapter 724 199.066 06/04/21
Chapter 723 199.247 05/04/21
Chapter 722 202.248 04/04/21
Chapter 721: - Cấm địa luyện thần 205.767 03/04/21
Chapter 720 210.420 02/04/21
Chapter 719: - Giương cung bạt kiếm 196.271 01/04/21
Chapter 718: - Thánh tộc xâm nhập 208.351 31/03/21
Chapter 717 216.031 27/03/21
Chapter 716 213.702 26/03/21
Chapter 715: - Cướp đoạt thiên đạo 219.829 24/03/21
Chapter 714: - Kết giới không gian 229.630 20/03/21
Chapter 713: - Cá chết lưới Jack 214.759 19/03/21
Chapter 712: - Lực chiến đạo tử 225.323 17/03/21
Chapter 711: Lời nguyền lưới khói khoá tim 234.179 16/03/21
Chapter 710: - Chúc Cửu Âm 243.593 12/03/21
Chapter 709: - Bí mật của vu tộc 234.088 10/03/21
Chapter 708: - Đằng xà giải lời nguyền 247.522 06/03/21
Chapter 707: - Tử chiến đến cùng 226.704 05/03/21
Chapter 706: - bày trận mai phục 231.261 03/03/21
Chapter 705: - Khe hở 253.725 27/02/21
Chapter 704: - Phụ tử gặp lại 233.049 26/02/21
Chapter 703: - Trở về hạ giới 235.184 24/02/21
Chapter 702: - Tám phương nguy cấp 249.990 20/02/21
Chapter 701: - Vu tộc bắt đầu hành động 248.797 19/02/21
Chapter 700: - Khôi phục chân long 244.153 17/02/21
Chapter 699: - Vu tộc tấn công 231.280 16/02/21
Chapter 698: - Vũ trụ là thế giới bên trong cơ thể của thánh nhân? 239.071 15/02/21
Chapter 697: - Sát khí bộc phát 227.784 14/02/21
Chapter 696: - Thay máu 229.067 14/02/21
Chapter 695 250.488 12/02/21
Chapter 694: - Đến thiên vị tộc 240.152 11/02/21
Chapter 693: - Tọa hóa thi thể 246.048 10/02/21
Chapter 692 236.063 06/02/21
Chapter 691 221.214 05/02/21
Chapter 690: - Khám phá trong núi 231.730 03/02/21
Chapter 689: - Vấn tình kiếm tâm 245.674 30/01/21
Chapter 688: - Dấu ấn rồng thiêng 241.273 29/01/21
Chapter 687 243.696 27/01/21
Chapter 686: - Na Di lệnh có tác dụng 261.561 23/01/21
Chapter 685: - Đột phá thần cực cảnh 242.340 22/01/21
Chapter 684: - Kết thúc chiến trường 234.516 20/01/21
Chapter 683: - Thế cục đã định 252.342 16/01/21
Chapter 682: - Nước tới, đất chặn 246.033 15/01/21
Chapter 681: - Chân lý chi ngộ 257.378 13/01/21
Chapter 680: - Ám độ trần thương 266.106 09/01/21
Chapter 679: - La Chinh Vs Hiên Viên Thần Phong 242.040 08/01/21
Chapter 678 248.368 06/01/21
Chapter 677 284.452 02/01/21
Chapter 676 263.247 01/01/21
Chapter 675: - Chênh lệch rất lớn 255.924 31/12/20
Chapter 674 293.746 30/12/20
Chapter 673 269.668 29/12/20
Chapter 672 242.584 28/12/20
Chapter 671 252.449 27/12/20
Chapter 670: - Đằng Xà Kiếm 243.023 26/12/20
Chapter 669: - Thiền trượng tu la 231.429 25/12/20
Chapter 668: - Đánh bại Khinh Ngữ 243.740 23/12/20
Chapter 667: - Quy Nguyên dịch thần kiếm 257.529 19/12/20
Chapter 666: - Tạo hóa chi thuật 243.657 18/12/20
Chapter 665: - Cây trượng chúng sinh 243.905 16/12/20
Chapter 664: - Thời khắc sinh tử 254.052 12/12/20
Chapter 663: - Sinh tử luân hồi 237.816 11/12/20
Chapter 662 242.085 09/12/20
Chapter 661: - Đấu tuần hoàn 263.107 05/12/20
Chapter 660: - Lấy cứng đối cứng 250.781 04/12/20
Chapter 659: - Sinh mệnh vương 241.529 02/12/20
Chapter 658: - Rừng bụi gai 244.914 28/11/20
Chapter 657: - Đục nước béo cò 242.872 27/11/20
Chapter 656 267.257 24/11/20
Chapter 655: - Chí bảo hỗn độn 265.691 21/11/20
Chapter 654: - Kiếm trận lục thần 244.009 20/11/20
Chapter 653: - Ván cờ li kì 250.828 18/11/20
Chapter 652: - Một kiếm chém nát hoa đào 259.819 14/11/20
Chapter 651: - Mộng sát thuật 233.667 13/11/20
Chapter 650 235.045 12/11/20
Chapter 649 252.637 11/11/20
Chapter 648: - Đạo uẩn huyền lôi 266.867 07/11/20
Chapter 647 261.012 06/11/20
Chapter 646 263.585 04/11/20
Chapter 645 284.608 31/10/20
Chapter 644 265.935 30/10/20
Chapter 643: - Bất ngờ gặp lại 268.173 28/10/20
Chapter 642: - Mong mỏi từng ngày 274.835 24/10/20
Chapter 641 242.459 23/10/20
Chapter 640 267.492 21/10/20
Chapter 639: - Cường giả như mây 288.622 17/10/20
Chapter 638: - Số phận của Tiểu Điệp? 260.260 16/10/20
Chapter 637 254.799 14/10/20
Chapter 636 280.981 10/10/20
Chapter 635 255.922 09/10/20
Chapter 634: - Phá vỡ quy tắc 254.721 07/10/20
Chapter 633: - Sát lục thánh thương 239.300 06/10/20
Chapter 632: - Không thể buông tha 242.659 05/10/20
Chapter 631: - Hiện thực mộng ảo 237.116 04/10/20
Chapter 630: - Trần Hoàng Dịch Kiếm 252.962 03/10/20
Chapter 629: - Thần đạo đoạn tình 245.062 02/10/20
Chapter 628: - Thần đạo và thần cách 254.332 30/09/20
Chapter 627: - Lĩnh ngộ thần đạo 281.207 26/09/20
Chapter 626: Thực hư khó phân biệt 247.871 25/09/20
Chapter 625 251.310 23/09/20
Chapter 624 268.595 19/09/20
Chapter 623: - Dẫn thuyền về bờ 245.554 18/09/20
Chapter 622: - Tương sinh tương khắc 255.427 16/09/20
Chapter 621 271.027 12/09/20
Chapter 620 252.130 11/09/20
Chapter 619: - Nhanh như chớp 240.401 09/09/20
Chapter 618: - Độc cô kiếm tiêu tiêu 250.320 05/09/20
Chapter 617 231.810 04/09/20
Chapter 616: - Chế độ đấu móc liên quân 242.872 02/09/20
Chapter 615: - Giấu giếm sát cơ 266.273 30/08/20
Chapter 614 246.325 29/08/20
Chapter 613 242.458 28/08/20
Chapter 612: Có chạy đằng trời 232.407 27/08/20
Chapter 611: - Đá lớn chuyển động 233.705 26/08/20
Chapter 610: - Danh môn vọng tộc 253.860 22/08/20
Chapter 609: - Tập kích bất ngờ 234.971 21/08/20
Chapter 608: - Đại sảnh nhân quả 246.886 19/08/20
Chapter 607: - Ngũ hành cân đối 256.620 15/08/20
Chapter 606 247.568 14/08/20
Chapter 605: - Tứ cố vô thân 237.953 12/08/20
Chapter 604: - Ngàn dặm tìm chồng 259.029 08/08/20
Chapter 603: - Dây dưa không dứt 238.656 07/08/20
Chapter 602: - Âm ảnh tộc và sinh linh bóng ma 248.489 05/08/20
Chapter 601: - Rắc rối phức tạp 204.798 01/08/20
Chapter 600: Thứ hạng không tăng? 287.461 01/08/20
Chapter 599: - Kiếm Viêm Bạo 250.868 29/07/20
Chapter 598: - Không hẹn mà gặp 252.793 25/07/20
Chapter 597: - Vu tộc thượng cổ 237.189 24/07/20
Chapter 596: - Tầm mộc đại xuân 242.429 22/07/20
Chapter 595: - Cửa khô mộc 260.012 18/07/20
Chapter 594: - Trao đổi với Cơ Lạc Tuyết 243.833 17/07/20
Chapter 593: - Đánh bại Cơ Lạc Tuyết 239.994 15/07/20
Chapter 592: - Phân cao thấp 242.755 12/07/20
Chapter 591: - Vừa đấm vừa xoa 229.590 11/07/20
Chapter 590: - Thành chủ giá lâm 232.715 10/07/20
Chapter 589: - Dẫn xà xuất động 225.792 09/07/20
Chapter 588: - Vẽ đường cho hươu chạy 223.711 08/07/20
Chapter 587: - Bắt đầu từ số không 242.700 04/07/20
Chapter 586: - Na di lệnh 230.137 03/07/20
Chapter 585: - Quá khứ trang nghiêm 232.780 01/07/20
Chapter 584: - Long ngâm, hổ gầm 240.139 27/06/20
Chapter 583: - Đánh bậy đánh bạ 227.311 26/06/20
Chapter 582: - Giết lần ba 231.006 24/06/20
Chapter 581: - Lạt mềm buộc chặt 237.507 20/06/20
Chapter 580: - Kiếm điểm khó khăn 228.845 19/06/20
Chapter 579: - Dễ như trở bàn tay 228.034 17/06/20
Chapter 578: - Lôi kiếp sát 239.834 13/06/20
Chapter 577: - Thần thú, chuột thông thiên 233.480 12/06/20
Chapter 576: - Xuất quỷ nhập thần 237.216 10/06/20
Chapter 575: - Thành chính đầu tiên 258.061 06/06/20
Chapter 574: - Trăm sông đổ về một biển 245.015 05/06/20
Chapter 573: - Chiến trường mộng ảo 247.865 03/06/20
Chapter 572: Tinh thiết tinh tuyền 269.238 30/05/20
Chapter 571 253.212 29/05/20
Chapter 570: Kém hơn một bậc 258.782 27/05/20
Chapter 569: Gặp gỡ nhị sư huynh 272.006 23/05/20
Chapter 568: - Phương pháp đoạt được thiên mệnh 252.892 22/05/20
Chapter 567: - Liên tiếp ngã xuống 252.040 20/05/20
Chapter 566: - Thiên tôn đầu tiên ngã xuống 263.726 16/05/20
Chapter 565: - Tuyệt mệnh loạn đấu 249.933 15/05/20
Chapter 564: Video - Thiên Vị tộc đến! 243.611 13/05/20
Chapter 563: Đốt sao 255.607 09/05/20
Chapter 562: Công kích tiên phủ 246.233 08/05/20
Chapter 561: - Các thiên tôn tập trung 247.192 06/05/20
Chapter 560: - Thủng trăm ngàn lỗ 238.351 05/05/20
Chapter 559: - Khư khư cố chấp 230.118 05/05/20
Chapter 558: - Hai con rối gặp nhau 228.123 05/05/20
Chapter 557: - Mong Ngô Vương lại bay cao lần nữa 238.338 02/05/20
Chapter 556: Chuyện xưa 231.186 01/05/20
Chapter 555: Diệt, Tuyệt, Sát, Lục 239.757 30/04/20
Chapter 554: Pháp bảo chạy trốn 245.519 25/04/20
Chapter 553: Mũ thiên mệnh 239.293 24/04/20
Chapter 552: Hết sức chạy trốn 242.563 22/04/20
Chapter 551: Lực tam vương 252.401 18/04/20
Chapter 550 243.271 17/04/20
Chapter 549 229.139 15/04/20
Chapter 548 237.735 12/04/20
Chapter 547 232.271 11/04/20
Chapter 546 236.711 10/04/20
Chapter 545 229.503 09/04/20
Chapter 544 235.222 08/04/20
Chapter 543 236.093 07/04/20
Chapter 542 235.641 06/04/20
Chapter 541 231.622 06/04/20
Chapter 540 247.426 04/04/20
Chapter 539 244.566 03/04/20
Chapter 538 231.397 03/04/20
Chapter 537 232.368 02/04/20
Chapter 536 243.996 28/03/20
Chapter 535 249.115 26/03/20
Chapter 534 259.138 20/03/20
Chapter 533 248.294 18/03/20
Chapter 532 257.479 13/03/20
Chapter 531 252.788 11/03/20
Chapter 530 261.943 06/03/20
Chapter 529: - Ngọc môn tiên đấu 252.236 04/03/20
Chapter 528: - Lao Vào Nhau 245.587 28/02/20
Chapter 527 259.615 26/02/20
Chapter 526: - Bí Bảo Âm La Giới 275.298 22/02/20
Chapter 525: - Hàn Mai Cổ Huyết Thương 250.251 22/02/20
Chapter 524: - Bất diệt huyền hỏa 242.779 22/02/20
Chapter 523: - Hậu sinh khả úy 237.314 22/02/20
Chapter 522: - Đầu tàu gương mẫu 229.748 22/02/20
Chapter 521: - Lầm lũi tiến lên 228.146 22/02/20
Chapter 520: - Gió lốc quy tắc 232.271 22/02/20
Chapter 519: - Sáng tạo lối riêng 222.902 22/02/20
Chapter 518: - Kiếm ảnh sắc bén 219.365 22/02/20
Chapter 517: - Lĩnh ngộ kiếm ý 222.680 22/02/20
Chapter 516: - Chủ nhân Sát lục kiếm sơn 223.388 22/02/20
Chapter 515: - Xúc cảnh sinh tình 224.359 22/02/20
Chapter 514: - Truyền thừa tân hỏa 222.927 22/02/20
Chapter 513: - Thiên chi kiều nữ 225.508 22/02/20
Chapter 512: - Đám người cướp kiếm 220.747 22/02/20
Chapter 511: - Chửi nhau với Dao 220.794 22/02/20
Chapter 510: - Lấy được thần khí 219.352 22/02/20
Chapter 509: - Gom góp cho cọp ăn 212.807 22/02/20
Chapter 508: - Vén mồm lên chửi nhau 218.407 22/02/20
Chapter 507: - Gặp lại tiểu Loli 224.164 22/02/20
Chapter 506: - Phá chiêu - Giang sơn xã tắc kiếm! 213.065 22/02/20
Chapter 505: - Kiếm vẽ! Giang Sơn xã tắc 212.879 22/02/20
Chapter 504: - Giao đấu với Tư Mã Ngọc Long 212.078 22/02/20
Chapter 503: - Bụng dạ quang minh 211.375 22/02/20
Chapter 502: - Chạm trán trẻ trâu 212.362 22/02/20
Chapter 501: - Hai vị điện chủ 216.233 22/02/20
Chapter 500: - Khốn cảnh của tâm hồn 217.843 22/02/20
Chapter 499: - Ùn ùn kéo đến 211.397 22/02/20
Chapter 498: - Chửi nhau với Thiên Tôn ! 215.337 22/02/20
Chapter 497: - Truyền âm ngàn dặm 205.995 22/02/20
Chapter 496: - Làm ăn xằng bậy 198.493 22/02/20
Chapter 495: - Nhổ răng cọp 198.809 22/02/20
Chapter 494: - Đầm rồng hang hổ 199.868 22/02/20
Chapter 493: - Khổ không thể tả 203.029 22/02/20
Chapter 492: - Áp lực nguyên khí 207.380 22/02/20
Chapter 491: - Quê hương khó rời 211.050 22/02/20
Chapter 490: - Không chỗ dung thân 210.674 22/02/20
Chapter 489: - Sửa chữa con đường phi thăng 209.731 22/02/20
Chapter 488: Ý tưởng đột phát 211.450 22/02/20
Chapter 487: Thoát thai hoán cốt 212.244 22/02/20
Chapter 486: Bái sư học nghệ 224.500 22/02/20
Chapter 485 215.449 20/02/20
Chapter 484 215.702 17/02/20
Chapter 483 222.848 09/02/20
Chapter 482 227.988 03/02/20
Chapter 481 230.934 24/01/20
Chapter 480 232.240 20/01/20
Chapter 479 225.948 18/01/20
Chapter 478 232.838 12/01/20
Chapter 477 233.463 06/01/20
Chapter 476 233.370 02/01/20
Chapter 475 247.058 26/12/19
Chapter 474 246.720 19/12/19
Chapter 473 241.406 17/12/19
Chapter 472 261.066 09/12/19
Chapter 471 247.203 02/12/19
Chapter 470 257.800 25/11/19
Chapter 469 244.184 22/11/19
Chapter 468 247.177 16/11/19
Chapter 467 258.449 06/11/19
Chapter 466 248.652 04/11/19
Chapter 465 254.398 02/11/19
Chapter 464 247.779 31/10/19
Chapter 463 242.914 29/10/19
Chapter 462 241.934 27/10/19
Chapter 461 240.647 25/10/19
Chapter 460 246.118 23/10/19
Chapter 459 236.002 21/10/19
Chapter 458 237.039 19/10/19
Chapter 457 239.936 17/10/19
Chapter 456 241.207 14/10/19
Chapter 455 241.696 10/10/19
Chapter 454 240.337 07/10/19
Chapter 453 240.120 04/10/19
Chapter 452 239.895 01/10/19
Chapter 451 236.035 29/09/19
Chapter 450 250.446 26/09/19
Chapter 449 232.315 24/09/19
Chapter 448 232.329 22/09/19
Chapter 447 231.067 20/09/19
Chapter 446 234.356 18/09/19
Chapter 445 235.860 13/09/19
Chapter 444 230.445 11/09/19
Chapter 443 228.478 09/09/19
Chapter 442 229.344 05/09/19
Chapter 441 224.075 05/09/19
Chapter 440 244.712 31/08/19
Chapter 439 226.793 29/08/19
Chapter 438 237.301 25/08/19
Chapter 437 230.907 24/08/19
Chapter 436 214.050 24/08/19
Chapter 435 218.952 24/08/19
Chapter 434 216.079 24/08/19
Chapter 433 211.113 24/08/19
Chapter 432 209.197 24/08/19
Chapter 431 207.270 24/08/19
Chapter 430 214.343 24/08/19
Chapter 429 201.664 24/08/19
Chapter 428 202.091 24/08/19
Chapter 427 205.094 24/08/19
Chapter 426 206.903 24/08/19
Chapter 425 221.232 24/08/19
Chapter 424 229.515 24/08/19
Chapter 423 225.459 24/08/19
Chapter 422 225.171 24/08/19
Chapter 421 224.699 24/08/19
Chapter 420 230.971 24/08/19
Chapter 419 218.557 24/08/19
Chapter 418 219.756 24/08/19
Chapter 417 218.713 24/08/19
Chapter 416 219.350 24/08/19
Chapter 415 218.202 24/08/19
Chapter 414 213.136 24/08/19
Chapter 413 212.001 24/08/19
Chapter 412 210.881 24/08/19
Chapter 411 209.309 24/08/19
Chapter 410 215.344 24/08/19
Chapter 409 206.131 24/08/19
Chapter 408 206.319 24/08/19
Chapter 407 204.184 24/08/19
Chapter 406 208.029 24/08/19
Chapter 405 216.604 21/08/19
Chapter 404 219.775 19/08/19
Chapter 403 224.292 15/08/19
Chapter 402 229.417 13/08/19
Chapter 401 240.427 07/08/19
Chapter 400 247.761 06/08/19
Chapter 399 235.758 02/08/19
Chapter 398 234.494 31/07/19
Chapter 397 226.590 29/07/19
Chapter 396 225.263 27/07/19
Chapter 395 232.374 21/07/19
Chapter 394 224.178 19/07/19
Chapter 393 221.386 16/07/19
Chapter 392 219.154 14/07/19
Chapter 391 216.999 12/07/19
Chapter 390 227.334 10/07/19
Chapter 389 221.156 08/07/19
Chapter 388 221.509 06/07/19
Chapter 387 218.014 04/07/19
Chapter 386 222.285 02/07/19
Chapter 385 222.081 30/06/19
Chapter 384 224.689 28/06/19
Chapter 383 228.300 24/06/19
Chapter 382 226.156 22/06/19
Chapter 381 226.977 20/06/19
Chapter 380 235.895 18/06/19
Chapter 379 221.381 16/06/19
Chapter 378 218.411 14/06/19
Chapter 377 218.506 12/06/19
Chapter 376 217.828 10/06/19
Chapter 375 223.409 08/06/19
Chapter 374 221.870 06/06/19
Chapter 373 223.135 04/06/19
Chapter 372 227.936 02/06/19
Chapter 371 262.544 08/05/19
Chapter 370 257.468 06/05/19
Chapter 369 252.294 02/05/19
Chapter 368 242.358 30/04/19
Chapter 367 230.213 28/04/19
Chapter 366 230.961 26/04/19
Chapter 365 236.373 24/04/19
Chapter 364 240.555 22/04/19
Chapter 363 239.631 19/04/19
Chapter 362 251.609 17/04/19
Chapter 361 259.232 15/04/19
Chapter 360 259.467 13/04/19
Chapter 359 251.972 11/04/19
Chapter 358 249.651 09/04/19
Chapter 357 257.279 01/04/19
Chapter 356 255.245 30/03/19
Chapter 355 258.629 24/03/19
Chapter 354 257.127 22/03/19
Chapter 353 255.460 20/03/19
Chapter 352 250.535 15/03/19
Chapter 351 251.935 13/03/19
Chapter 350 264.247 08/03/19
Chapter 349 243.241 07/03/19
Chapter 348 240.727 06/03/19
Chapter 347 242.889 05/03/19
Chapter 346 241.840 04/03/19
Chapter 345 242.262 03/03/19
Chapter 344 236.294 02/03/19
Chapter 343 238.474 01/03/19
Chapter 342 237.983 28/02/19
Chapter 341 243.139 27/02/19
Chapter 340 251.816 26/02/19
Chapter 339 240.661 25/02/19
Chapter 338 238.049 24/02/19
Chapter 337 238.576 23/02/19
Chapter 336 236.915 22/02/19
Chapter 335 241.563 21/02/19
Chapter 334 235.417 20/02/19
Chapter 333 237.774 19/02/19
Chapter 332 236.722 18/02/19
Chapter 331 245.074 17/02/19
Chapter 330 266.820 08/02/19
Chapter 329 251.091 06/02/19
Chapter 328 257.850 03/02/19
Chapter 327 260.001 01/02/19
Chapter 326 266.099 27/01/19
Chapter 325 271.741 24/01/19
Chapter 324 263.185 20/01/19
Chapter 323 259.827 17/01/19
Chapter 322 266.825 15/01/19
Chapter 321 271.625 13/01/19
Chapter 320 277.386 11/01/19
Chapter 319 252.517 09/01/19
Chapter 318 260.525 07/01/19
Chapter 317 259.724 05/01/19
Chapter 316 263.473 03/01/19
Chapter 315 263.164 01/01/19
Chapter 314 254.758 30/12/18
Chapter 313 256.952 28/12/18
Chapter 312 262.587 24/12/18
Chapter 311 262.371 22/12/18
Chapter 310 280.753 14/12/18
Chapter 309 266.717 13/12/18
Chapter 308 268.775 11/12/18
Chapter 307 267.725 10/12/18
Chapter 306 271.917 07/12/18
Chapter 305 270.234 06/12/18
Chapter 304 272.670 01/12/18
Chapter 303 273.855 30/11/18
Chapter 302 282.855 25/11/18
Chapter 301 280.853 24/11/18
Chapter 300 295.119 18/11/18
Chapter 299 259.299 17/11/18
Chapter 298 264.407 11/11/18
Chapter 297 258.917 10/11/18
Chapter 296 267.830 04/11/18
Chapter 295 265.705 03/11/18
Chapter 294 269.451 28/10/18
Chapter 293 262.032 27/10/18
Chapter 292 268.118 22/10/18
Chapter 291 264.068 21/10/18
Chapter 290 278.455 14/10/18
Chapter 289 256.238 13/10/18
Chapter 288 260.384 10/10/18
Chapter 287 260.804 09/10/18
Chapter 286 263.003 07/10/18
Chapter 285 264.134 06/10/18
Chapter 284 258.031 05/10/18
Chapter 283 254.117 04/10/18
Chapter 282 255.945 02/10/18
Chapter 281 261.217 29/09/18
Chapter 280 278.360 27/09/18
Chapter 279 260.053 22/09/18
Chapter 278 267.112 20/09/18
Chapter 277 277.433 16/09/18
Chapter 276 276.936 13/09/18
Chapter 275 280.847 12/09/18
Chapter 274 275.874 11/09/18
Chapter 273 281.939 09/09/18
Chapter 272 284.191 06/09/18
Chapter 271 292.727 02/09/18
Chapter 270 297.801 30/08/18
Chapter 269 285.702 27/08/18
Chapter 268 287.398 26/08/18
Chapter 267 291.569 25/08/18
Chapter 266 303.882 21/08/18
Chapter 265 296.721 21/08/18
Chapter 264 294.936 21/08/18
Chapter 263 289.055 21/08/18
Chapter 262 297.707 20/08/18
Chapter 261 306.151 19/08/18
Chapter 260 302.515 18/08/18
Chapter 259 297.432 17/08/18
Chapter 258 299.867 16/08/18
Chapter 257 309.395 12/08/18
Chapter 256 304.804 09/08/18
Chapter 255 312.289 04/08/18
Chapter 254 326.545 04/08/18
Chapter 253 332.783 29/07/18
Chapter 252 310.094 27/07/18
Chapter 251 309.550 25/07/18
Chapter 250 315.721 23/07/18
Chapter 249 316.235 21/07/18
Chapter 248 292.133 18/07/18
Chapter 247 307.745 16/07/18
Chapter 246 296.170 13/07/18
Chapter 245 305.272 12/07/18
Chapter 244 299.164 08/07/18
Chapter 243 293.141 06/07/18
Chapter 242 300.869 05/07/18
Chapter 241 297.345 29/06/18
Chapter 240 314.721 28/06/18
Chapter 239 309.345 25/06/18
Chapter 238 304.168 22/06/18
Chapter 237 295.816 20/06/18
Chapter 236 301.305 18/06/18
Chapter 235 300.322 14/06/18
Chapter 234 297.122 10/06/18
Chapter 233 302.027 08/06/18
Chapter 232 286.196 06/06/18
Chapter 231 297.683 02/06/18
Chapter 230 312.851 30/05/18
Chapter 229 294.995 30/05/18
Chapter 228 291.324 23/05/18
Chapter 227 303.402 19/05/18
Chapter 226 304.341 18/05/18
Chapter 225 303.647 13/05/18
Chapter 224 302.702 12/05/18
Chapter 223 299.964 10/05/18
Chapter 222 300.139 07/05/18
Chapter 221 309.229 07/05/18
Chapter 220 323.807 03/05/18
Chapter 219 322.167 02/05/18
Chapter 218 342.781 29/04/18
Chapter 217 311.978 25/04/18
Chapter 216 311.405 22/04/18
Chapter 215 320.220 20/04/18
Chapter 214 321.316 20/04/18
Chapter 213 311.112 16/04/18
Chapter 212 313.270 14/04/18
Chapter 211 305.830 11/04/18
Chapter 210 319.383 10/04/18
Chapter 209 306.512 07/04/18
Chapter 208 302.558 06/04/18
Chapter 207 297.443 30/03/18
Chapter 206 294.481 28/03/18
Chapter 205 293.071 23/03/18
Chapter 204 287.712 21/03/18
Chapter 203 293.029 16/03/18
Chapter 202 292.279 14/03/18
Chapter 201 306.833 09/03/18
Chapter 200 317.078 07/03/18
Chapter 199 322.460 10/03/18
Chapter 198 307.428 28/02/18
Chapter 197 305.092 25/02/18
Chapter 196 296.058 23/02/18
Chapter 195 291.949 22/02/18
Chapter 194 289.154 19/02/18
Chapter 193 301.403 17/02/18
Chapter 192 308.958 14/02/18
Chapter 191 312.709 09/02/18
Chapter 190 321.358 07/02/18
Chapter 189 308.033 03/02/18
Chapter 188 297.611 01/02/18
Chapter 187 294.221 27/01/18
Chapter 186 290.620 25/01/18
Chapter 185 294.984 20/01/18
Chapter 184 299.048 18/01/18
Chapter 183 303.464 13/01/18
Chapter 182 304.624 11/01/18
Chapter 181 309.644 06/01/18
Chapter 180 312.287 04/01/18
Chapter 179 300.268 01/01/18
Chapter 178 300.701 30/12/17
Chapter 177 299.916 28/12/17
Chapter 176 302.475 23/12/17
Chapter 175 303.335 21/12/17
Chapter 174 293.113 16/12/17
Chapter 173 294.863 14/12/17
Chapter 172 298.280 09/12/17
Chapter 171 297.569 07/12/17
Chapter 170 302.050 02/12/17
Chapter 169 289.936 30/11/17
Chapter 168 293.512 25/11/17
Chapter 167 296.154 23/11/17
Chapter 166 301.406 18/11/17
Chapter 165 299.423 16/11/17
Chapter 164 296.533 14/11/17
Chapter 163 291.305 12/11/17
Chapter 162 290.461 10/11/17
Chapter 161 290.645 07/11/17
Chapter 160 296.071 06/11/17
Chapter 159 287.172 02/11/17
Chapter 158 283.201 28/10/17
Chapter 157 286.934 26/10/17
Chapter 156 298.353 21/10/17
Chapter 155 298.405 19/10/17
Chapter 154 301.960 14/10/17
Chapter 153 303.320 12/10/17
Chapter 152 302.596 10/10/17
Chapter 151 305.675 07/10/17
Chapter 150 311.506 05/10/17
Chapter 149 297.123 03/10/17
Chapter 148 296.085 30/09/17
Chapter 147 293.467 28/09/17
Chapter 146 293.752 26/09/17
Chapter 145 293.639 24/09/17
Chapter 144.2 161.191 12/09/19
Chapter 144.1 179.014 12/09/19
Chapter 144 306.381 21/09/17
Chapter 143 301.951 17/09/17
Chapter 142 291.827 14/09/17
Chapter 141 288.088 09/09/17
Chapter 140 293.701 07/09/17
Chapter 139 286.493 02/09/17
Chapter 138 282.320 31/08/17
Chapter 137 281.690 29/08/17
Chapter 136 280.860 27/08/17
Chapter 135 280.370 24/08/17
Chapter 134 275.241 19/08/17
Chapter 133 279.144 17/08/17
Chapter 132 287.092 12/08/17
Chapter 131 285.459 10/08/17
Chapter 130 294.231 07/08/17
Chapter 129 280.975 05/08/17
Chapter 128 284.733 03/08/17
Chapter 127 284.241 01/08/17
Chapter 126.5 264.355 30/07/17
Chapter 126 287.866 29/07/17
Chapter 125 283.360 27/07/17
Chapter 124 284.830 23/07/17
Chapter 123 285.058 20/07/17
Chapter 122 290.767 16/07/17
Chapter 121 292.928 13/07/17
Chapter 120 306.415 09/07/17
Chapter 119 293.289 06/07/17
Chapter 118 288.657 02/07/17
Chapter 117 277.349 29/06/17
Chapter 116 289.291 25/06/17
Chapter 115 290.787 22/06/17
Chapter 114 283.238 18/06/17
Chapter 113 283.175 15/06/17
Chapter 112 284.628 12/06/17
Chapter 111 284.397 08/06/17
Chapter 110 288.120 04/06/17
Chapter 109 276.406 01/06/17
Chapter 108 272.269 28/05/17
Chapter 107 275.059 25/05/17
Chapter 106 275.752 20/05/17
Chapter 105 277.567 18/05/17
Chapter 104 276.945 14/05/17
Chapter 103 273.759 11/05/17
Chapter 102 278.284 07/05/17
Chapter 101 281.172 04/05/17
Chapter 100 299.080 30/04/17
Chapter 99 267.770 27/04/17
Chapter 98 268.520 23/04/17
Chapter 97 261.986 20/04/17
Chapter 96 261.870 17/04/17
Chapter 95 264.603 13/04/17
Chapter 94 261.212 09/04/17
Chapter 93 258.146 06/04/17
Chapter 92 260.975 03/04/17
Chapter 91 271.070 30/03/17
Chapter 90 275.506 25/03/17
Chapter 89 267.176 24/03/17
Chapter 88 269.188 19/03/17
Chapter 87 271.638 16/03/17
Chapter 86 267.956 12/03/17
Chapter 85 271.334 09/03/17
Chapter 84 279.949 04/03/17
Chapter 83 289.918 01/03/17
Chapter 82.7 248.554 23/02/17
Chapter 82.6 256.154 16/02/17
Chapter 82.5 272.961 08/02/17
Chapter 82 299.545 05/02/17
Chapter 81 297.233 03/02/17
Chapter 80 300.869 17/01/17
Chapter 79 290.854 13/01/17
Chapter 78 289.492 05/01/17
Chapter 77 293.676 29/12/16
Chapter 76 299.338 21/12/16
Chapter 75 303.109 15/12/16
Chapter 74 300.553 08/12/16
Chapter 73 299.628 02/12/16
Chapter 72 297.032 24/11/16
Chapter 71 290.640 17/11/16
Chapter 70 301.735 09/11/16
Chapter 69 286.914 03/11/16
Chapter 68 293.739 27/10/16
Chapter 67 291.800 20/10/16
Chapter 66 291.805 12/10/16
Chapter 65 293.452 06/10/16
Chapter 64 291.950 29/09/16
Chapter 63 296.120 21/09/16
Chapter 62 296.385 15/09/16
Chapter 61 294.734 07/09/16
Chapter 60 304.335 31/08/16
Chapter 59 286.857 24/08/16
Chapter 58 288.604 17/08/16
Chapter 57 291.608 14/08/16
Chapter 56 305.746 11/08/16
Chapter 55 308.200 30/07/16
Chapter 54 300.591 27/07/16
Chapter 53 305.036 23/07/16
Chapter 52 309.652 20/07/16
Chapter 51 306.584 16/07/16
Chapter 50 326.147 13/07/16
Chapter 49 294.961 10/07/16
Chapter 48 298.362 09/07/16
Chapter 47 297.629 03/07/16
Chapter 46 302.256 30/06/16
Chapter 45 302.912 26/06/16
Chapter 44 305.359 25/06/16
Chapter 43 316.090 23/06/16
Chapter 42 327.966 17/06/16
Chapter 41 342.302 14/06/16
Chapter 40 345.083 12/06/16
Chapter 39 324.394 11/06/16
Chapter 38 320.937 04/06/16
Chapter 37 325.552 27/05/16
Chapter 36 329.239 25/05/16
Chapter 35 334.461 23/05/16
Chapter 34 334.918 14/05/16
Chapter 33 336.477 13/05/16
Chapter 32 333.121 30/04/16
Chapter 31 340.782 23/04/16
Chapter 30 362.166 15/04/16
Chapter 29 326.312 09/04/16
Chapter 28 356.642 05/04/16
Chapter 27 357.511 28/03/16
Chapter 26 352.396 25/03/16
Chapter 25 352.993 24/03/16
Chapter 24 352.002 22/03/16
Chapter 23 342.272 27/02/16
Chapter 22 379.726 20/02/16
Chapter 21 354.875 14/02/16
Chapter 20 390.154 06/02/16
Chapter 19 389.037 02/02/16
Chapter 18 407.138 23/01/16
Chapter 17 411.512 15/01/16
Chapter 16 412.360 12/01/16
Chapter 15 443.360 11/01/16
Chapter 14 450.926 26/12/15
Chapter 13 465.178 22/12/15
Chapter 12 489.757 21/12/15
Chapter 11.5 404.281 11/12/15
Chapter 11 492.437 07/12/15
Chapter 10 503.139 01/12/15
Chapter 9 494.635 28/11/15
Chapter 8 507.644 17/11/15
Chapter 7 525.474 16/11/15
Chapter 6 546.125 05/11/15
Chapter 5 567.516 03/11/15
Chapter 4 566.813 29/10/15
Chapter 3 593.508 27/10/15
Chapter 2 681.271 16/10/15
Chapter 1 1.130.302 13/10/15
Bình luận