Bảo Bối Của Lão Đại Đã Xuyên Không Trở Về!

TRỌNG SINH VỀ CHINH PHỤC TỔNG TÀI; Tâm Can Bảo Bối Của Lão Đại Đã Trở Lại

Quân Khinh cuối cùng cũng trở lại được thế giới của mình, nhưng phát hiện ra cơ thể của mình bị một người khác chiếm hữu trong vòng hai năm. Không biết cô ấy đã là gì, đến cả người mà cô thầm yêu nhiều năm ”Tứ ca” cũng đối xử lạnh lùng đối với cô. Quyết tâm làm lại từ đầu giải quyết mớ hỗn độn kia và giành lại được trái tim Tứ ca. Đối với việc này Quân Khinh dõng dạt nói : ” “Không có gì là không thể giải quyết”

  • Thể loại: Comedy, Manhua, Romance, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Màu
  • Đang Cập Nhật
  • Tình trạng:
  • Điểm trung bình: 9.59
  • Theo dõi: 1820
CÁC CHAP
Chương 216 3 ngày trước
Chương 215 3 ngày trước
Chương 214 5 ngày trước
Chương 213 13 ngày trước
Chương 212 16 ngày trước
Chương 211 19 ngày trước
Chương 210 25 ngày trước
Chương 209 27 ngày trước
Chương 208 1 tháng trước
Chương 207 1 tháng trước
Chương 206 1 tháng trước
Chương 205 1 tháng trước
Chương 205 1 tháng trước
Chương 204 1 tháng trước
Chương 203 1 tháng trước
Chương 202 1 tháng trước
Chương 201 1 tháng trước
Chương 200 22/07/2023 17:40
Chương 199 21/07/2023 14:06
Chương 198 15/07/2023 18:35
Chương 197 15/07/2023 18:36
Chương 196 09/07/2023 12:50
Chương 195 07/07/2023 22:05
Chương 194 01/07/2023 23:40
Chương 193 30/06/2023 14:29
Chương 192 25/06/2023 22:54
Chương 192 25/06/2023 22:51
Chương 191 17/06/2023 15:43
Chương 190 09/06/2023 19:34
Chương 189 02/06/2023 12:28
Chương 188 27/05/2023 20:51
Chương 187 21/05/2023 04:28
Chương 186 16/05/2023 18:36
Chương 185 06/05/2023 02:48
Chương 184 29/04/2023 00:34
Chương 183 21/04/2023 15:26
Chương 182 14/04/2023 09:39
Chương 181 07/04/2023 21:15
Chương 180 04/04/2023 14:54
Chương 179 31/03/2023 18:36
Chương 178 26/03/2023 09:37
Chương 177 24/03/2023 21:53
Chương 176 18/03/2023 15:24
Chương 175 17/03/2023 21:19
Chương 174 16/03/2023 00:16
Chương 173 15/03/2023 22:24
Chương 172 04/03/2023 16:01
Chương 171 04/03/2023 15:38
Chương 170 27/02/2023 20:48
Chương 169 27/02/2023 16:50
Chương 168 18/02/2023 16:58
Chương 167 17/02/2023 22:02
Chương 166 11/02/2023 15:16
Chương 165 10/02/2023 20:38
Chương 164 04/02/2023 22:03
Chương 163 04/02/2023 06:26
Chương 162 03/02/2023 23:03
Chương 161 27/01/2023 16:13
Chương 160 27/01/2023 15:49
Chương 159 08/01/2023 09:02
Chương 158 07/01/2023 09:11
Chương 156 06/01/2023 09:07
Chương 154 05/01/2023 18:13
Chương 153 03/12/2022 14:12
Chương 152 27/11/2022 16:16
Chương 151 19/11/2022 21:12
Chương 150 13/11/2022 15:07
Chương 149 11/11/2022 19:01
Chương 148 06/11/2022 09:07
Chương 147 05/11/2022 14:43
Chương 146 03/11/2022 20:14
Chương 145 29/10/2022 15:15
Chương 144 22/10/2022 13:34
Chương 143 21/10/2022 06:13
Chương 142 15/10/2022 15:57
Chương 141 14/10/2022 09:35
Chương 140 04/10/2022 17:35
Chương 139 1 tháng trước
Chương 138 24/09/2022 06:57
Chương 136 17/09/2022 07:18
Chương 135 10/09/2022 06:14
Chương 134 09/09/2022 13:43
Chương 133 03/09/2022 07:10
Chương 132 02/09/2022 06:03
Chương 131 27/08/2022 14:35
Chương 130 26/08/2022 06:05
Chương 129 20/08/2022 15:39
Chương 128 19/08/2022 07:04
Chương 127 13/08/2022 15:37
Chương 126 12/08/2022 02:31
Chương 125 05/08/2022 08:17
Chương 123 30/07/2022 15:38
Chương 122 29/07/2022 12:03
Chương 121 23/07/2022 17:01
Chương 120 22/07/2022 13:49
Chương 119 16/07/2022 16:46
Chương 118 15/07/2022 15:58
Chương 116 22/07/2023 23:19
Chương 115 22/11/2022 01:09
Chương 114 09/07/2022 13:55
Chương 113 08/07/2022 09:05
Chương 112 02/07/2022 08:02
Chương 111 01/07/2022 18:23
Chương 110 25/06/2022 19:06
Chương 109 24/06/2022 11:13
Chương 108 19/06/2022 07:56
Chương 107 17/06/2022 21:56
Chương 106 11/06/2022 17:55
Chương 105 10/06/2022 18:57
Chương 104 04/06/2022 18:18
Chương 103 03/06/2022 17:35
Chương 102 28/05/2022 22:34
Chương 101 28/05/2022 16:56
Chương 99 24/05/2022 17:07
Chương 98 21/05/2022 20:08
Chương 97 18/05/2022 18:38
Chương 96 18/05/2022 16:08
Chương 95 17/05/2022 16:15
Chương 94 16/05/2022 18:57
Chương 93 08/05/2022 14:57
Chương 92 29/04/2022 16:15
Chương 91 23/04/2022 20:12
Chương 90 22/04/2022 21:16
Chương 89 16/04/2022 21:58
Chương 88 15/04/2022 20:24
Chương 87 14/04/2022 00:42
Chương 86 12/04/2022 19:11
Chương 85 03/04/2022 15:16
Chương 84 30/07/2022 14:53
Chương 83 31/05/2023 21:40
Chương 82 19/03/2022 18:58
Chương 81 18/03/2022 17:56
Chương 80 12/03/2022 17:41
Chương 79 11/03/2022 19:06
Chương 78 05/03/2022 17:50
Chương 77 04/03/2022 17:16
Chương 76 26/02/2022 17:45
Chương 75 25/02/2022 17:15
Chương 74 19/02/2022 19:18
Chương 73 18/02/2022 20:49
Chương 72 15/02/2022 23:36
Chương 71 14/02/2022 18:45
Chương 70 10/02/2022 00:56
Chương 69 08/02/2022 19:59
Chương 68 07/02/2022 20:42
Chương 67 06/02/2022 22:37
Chương 66 05/02/2022 17:59
Chương 65 29/01/2022 23:47
Chương 64 29/01/2022 08:14
Chương 63 22/01/2022 07:41
Chương 62 21/01/2022 15:22
Chương 61 15/01/2022 17:42
Chương 60 14/01/2022 17:30
Chương 59 08/01/2022 15:01
Chương 58 07/01/2022 16:40
Chương 57 02/01/2022 17:25
Chương 56 31/12/2021 13:51
Chương 55 25/12/2021 17:00
Chương 54 24/12/2021 14:57
Chương 53 18/12/2021 16:25
Chương 52 17/12/2021 16:02
Chương 51 11/12/2021 17:13
Chương 50 10/12/2021 16:26
Chương 49 04/12/2021 18:47
Chương 48 03/12/2021 19:16
Chương 47 27/11/2021 22:11
Chương 46 26/11/2021 17:14
Chương 45 20/11/2021 19:59
Chương 44 19/11/2021 20:07
Chương 43 13/11/2021 18:21
Chương 42 13/11/2021 18:21
Chương 41 13/11/2021 16:24
Chương 40 13/11/2021 16:24
Chương 39 13/11/2021 16:25
Chương 38 13/11/2021 16:25
Chương 37 13/11/2021 16:26
Chương 36 12/11/2021 21:51
Chương 35 13/11/2021 16:27
Chương 34 12/11/2021 16:51
Chương 33 12/11/2021 21:54
Chương 32 12/11/2021 16:53
Chương 31 13/11/2021 16:29
Chương 30 13/11/2021 16:29
Chương 29 13/11/2021 16:30
Chương 28 13/11/2021 16:30
Chương 27 13/11/2021 16:31
Chương 26 13/11/2021 16:32
Chương 25 13/11/2021 16:32
Chương 24 13/11/2021 16:32
Chương 23 13/11/2021 16:32
Chương 22 13/11/2021 16:33
Chương 21 13/11/2021 16:33
Chương 20 13/11/2021 16:34
Chương 19 13/11/2021 16:35
Chương 18 13/11/2021 16:35
Chương 17 13/11/2021 16:35
Chương 16 13/11/2021 16:36
Chương 15 13/11/2021 16:36
Chương 14 13/11/2021 16:37
Chương 13 13/11/2021 16:38
Chương 12 13/11/2021 16:38
Chương 11 13/11/2021 16:39
Chương 10 13/11/2021 16:39
Chương 9 13/11/2021 16:40
Chương 8 13/11/2021 16:41
Chương 7 13/11/2021 16:41
Chương 6 13/11/2021 16:42
Chương 5 13/11/2021 16:42
Chương 4 13/11/2021 16:43
Chương 3 13/11/2021 16:43
Chương 2 13/11/2021 16:44
Chương 1 13/11/2021 16:45
Bình luận