Bị giam cầm trăm vạn năm Đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới

Đệ Tử Của Ta Khắp Chư Thiên Vạn Giới

Thiếu niên bất tử Lục Trầm bị giam ngàn vạn năm, khi thức lại đã phát hiện thế gian thay đổi hoàn toàn, đại lục hoang cổ chia thành tửng mảnh, nam bắc cực đảo lộn, chín mặt trời đã gộp một, cự thú đã biến mất. Nhân loại ngàn vạn năm trước chỉ có một nước nhỏ, bây giờ đã rải khắp thế giới.

  • Thể loại: Action - Adventure - Chuyển Sinh - Cổ Đại - Manhua - Martial Arts - Mystery - Truyện Màu
  • Tam Giới Động Mạn
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Điểm trung bình: 7.85
  • Theo dõi: 143.553
CÁC CHAP
Chapter 190 56.824 28 ngày trước
Chapter 189 67.136 05:14 25/02
Chapter 188 72.797 20/12/22
Chapter 187 69.134 20/12/22
Chapter 186 67.292 11/12/22
Chapter 185 71.607 07/12/22
Chapter 184 74.508 07/12/22
Chapter 183 77.246 24/11/22
Chapter 182 78.403 24/11/22
Chapter 181 82.339 09/11/22
Chapter 180 83.712 05/11/22
Chapter 179 86.605 03/11/22
Chapter 178 92.528 22/10/22
Chapter 177 90.943 20/10/22
Chapter 176 91.307 14/10/22
Chapter 175 92.197 12/10/22
Chapter 174 87.817 09/10/22
Chapter 173 88.161 09/10/22
Chapter 172 93.742 09/10/22
Chapter 171 91.850 09/10/22
Chapter 170 84.864 08/10/22
Chapter 169 69.657 07/10/22
Chapter 168 78.224 07/10/22
Chapter 167 90.969 07/10/22
Chapter 166 94.391 05/10/22
Chapter 165 105.748 08/09/22
Chapter 164 102.401 03/09/22
Chapter 163 103.255 31/08/22
Chapter 162 96.725 26/08/22
Chapter 161 100.545 24/08/22
Chapter 160 104.273 20/08/22
Chapter 159 97.061 17/08/22
Chapter 158 96.518 13/08/22
Chapter 157 100.854 11/08/22
Chapter 156 101.932 06/08/22
Chapter 155 105.594 04/08/22
Chapter 154 111.106 31/07/22
Chapter 153 96.022 28/07/22
Chapter 152 110.908 22/07/22
Chapter 151 111.976 20/07/22
Chapter 150 111.178 15/07/22
Chapter 149 112.179 14/07/22
Chapter 148 109.208 14/07/22
Chapter 147 111.275 14/07/22
Chapter 146 111.756 14/07/22
Chapter 145 108.942 14/07/22
Chapter 144 103.995 14/07/22
Chapter 143 104.572 14/07/22
Chapter 142 116.883 14/07/22
Chapter 141 115.851 14/07/22
Chapter 140 117.425 13/07/22
Chapter 139 117.109 13/07/22
Chapter 138 114.805 12/07/22
Chapter 137 117.224 12/07/22
Chapter 136 116.800 12/07/22
Chapter 135 109.360 11/07/22
Chapter 134 118.837 11/07/22
Chapter 133 113.352 10/07/22
Chapter 132 118.272 09/07/22
Chapter 131 122.559 08/07/22
Chapter 130 124.883 08/07/22
Chapter 129 115.497 07/07/22
Chapter 128 122.402 06/07/22
Chapter 127 112.193 05/07/22
Chapter 126 107.869 05/07/22
Chapter 125 105.976 04/07/22
Chapter 124 112.647 02/07/22
Chapter 123 110.554 30/06/22
Chapter 122 124.909 29/06/22
Chapter 121 118.431 05/06/22
Chapter 120 143.797 28/05/22
Chapter 119 161.135 30/04/22
Chapter 118 133.701 28/04/22
Chapter 117 138.654 23/04/22
Chapter 116 147.157 23/04/22
Chapter 115 120.695 18/04/22
Chapter 114 120.491 13/04/22
Chapter 113 138.221 08/04/22
Chapter 112 148.182 25/03/22
Chapter 111 148.549 24/03/22
Chapter 110 146.961 17/03/22
Chapter 109 142.939 12/03/22
Chapter 108 157.343 11/03/22
Chapter 107 136.562 11/03/22
Chapter 106 138.788 11/03/22
Chapter 105 136.263 09/03/22
Chapter 104 138.109 09/03/22
Chapter 103 133.011 09/03/22
Chapter 102 153.263 09/03/22
Chapter 101 150.131 08/03/22
Chapter 100 154.938 07/03/22
Chapter 99 152.564 07/03/22
Chapter 98 164.643 07/03/22
Chapter 97 168.169 07/03/22
Chapter 96 174.202 06/03/22
Chapter 95 174.459 06/03/22
Chapter 94 182.138 05/03/22
Chapter 93 182.478 05/03/22
Chapter 92 178.134 05/03/22
Chapter 91 178.996 05/03/22
Chapter 90 177.893 05/03/22
Chapter 89 163.928 04/03/22
Chapter 88 184.568 01/03/22
Chapter 87 185.653 01/03/22
Chapter 86 191.986 01/03/22
Chapter 85 192.294 01/03/22
Chapter 84 190.100 26/02/22
Chapter 83 186.771 26/02/22
Chapter 82 183.614 26/02/22
Chapter 81 181.002 26/02/22
Chapter 80 185.362 26/02/22
Chapter 79 181.057 26/02/22
Chapter 78 183.447 26/02/22
Chapter 77 186.213 26/02/22
Chapter 76 192.352 20/01/22
Chapter 75 190.138 17/01/22
Chapter 74 189.325 13/01/22
Chapter 73 192.144 07/01/22
Chapter 72 197.647 06/01/22
Chapter 71 196.880 31/12/21
Chapter 70 211.153 31/12/21
Chapter 69 201.317 28/12/21
Chapter 68 201.088 25/12/21
Chapter 67 192.013 20/12/21
Chapter 66 200.481 20/12/21
Chapter 65 129.769 10/12/21
Chapter 64 118.761 10/12/21
Chapter 63 136.764 10/12/21
Chapter 62 153.947 10/12/21
Chapter 61 136.712 10/12/21
Chapter 60 218.832 01/12/21
Chapter 59 215.295 01/12/21
Chapter 58 215.366 01/12/21
Chapter 57 213.360 18/11/21
Chapter 56 218.060 11/11/21
Chapter 55 219.929 07/11/21
Chapter 54 217.629 04/11/21
Chapter 53 214.876 29/10/21
Chapter 52 211.578 29/10/21
Chapter 51 212.588 25/10/21
Chapter 50 150.079 23/10/21
Chapter 49 217.476 18/10/21
Chapter 48 152.761 18/10/21
Chapter 47 221.236 09/10/21
Chapter 46 228.463 08/10/21
Chapter 45 228.849 07/10/21
Chapter 44 221.251 04/10/21
Chapter 43 227.914 04/10/21
Chapter 42 228.910 03/10/21
Chapter 41 224.972 02/10/21
Chapter 40 229.119 24/09/21
Chapter 39 234.291 24/09/21
Chapter 38 233.428 18/09/21
Chapter 37 248.410 17/09/21
Chapter 36 241.021 12/09/21
Chapter 35 244.803 08/09/21
Chapter 34 248.222 06/09/21
Chapter 33 155.825 01/09/21
Chapter 32 160.664 01/09/21
Chapter 31 169.185 31/08/21
Chapter 30 182.403 30/08/21
Chapter 29 247.316 28/08/21
Chapter 28 251.114 27/08/21
Chapter 27 232.477 26/08/21
Chapter 26 235.921 26/08/21
Chapter 25 180.105 24/08/21
Chapter 24 196.792 23/08/21
Chapter 23 181.184 22/08/21
Chapter 22 255.950 22/08/21
Chapter 21 261.511 21/08/21
Chapter 20 210.670 21/08/21
Chapter 19 203.749 21/08/21
Chapter 18 154.611 21/08/21
Chapter 17 162.877 21/08/21
Chapter 16 162.364 21/08/21
Chapter 15 169.636 21/08/21
Chapter 14 169.338 18/08/21
Chapter 13 186.388 18/08/21
Chapter 12 206.809 18/08/21
Chapter 11 250.011 18/08/21
Chapter 10 273.141 18/08/21
Chapter 9 292.009 18/08/21
Chapter 8 293.651 17/08/21
Chapter 7 301.078 16/08/21
Chapter 6 307.505 15/08/21
Chapter 5 323.126 14/08/21
Chapter 4 338.365 12/08/21
Chapter 3 344.421 11/08/21
Chapter 2 370.481 11/08/21
Chapter 1 408.534 11/08/21
Chapter 0 400.799 11/08/21
Bình luận