Chiến Hồn Tuyệt Thế

Truyện tranh Chiến Hồn Tuyệt Thế được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại Sieutruyenthong.com Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ Sieutruyenthong.com ra các chương mới nhất của truyện Chiến Hồn Tuyệt Thế.

  • Thể loại: Action - Adventure - Manhua - Mystery - Truyện Màu
  • Đang cập nhật
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Điểm trung bình: 9.83
  • Theo dõi: 131.832
CÁC CHAP
Chapter 449 20.624 18 ngày trước
Chapter 448 27.663 22 ngày trước
Chapter 447 24.171 23 ngày trước
Chapter 446 27.264 23 ngày trước
Chapter 445 23.426 23 ngày trước
Chapter 444 25.479 27 ngày trước
Chapter 443 31.437 27 ngày trước
Chapter 442 24.763 27 ngày trước
Chapter 441 25.714 27 ngày trước
Chapter 440 25.050 28 ngày trước
Chapter 439 28.242 28 ngày trước
Chapter 438 82.010 15/06/22
Chapter 437 76.199 30/05/22
Chapter 436 72.016 22/05/22
Chapter 435 65.371 22/05/22
Chapter 434 67.361 22/05/22
Chapter 433 64.416 22/05/22
Chapter 432 78.759 25/04/22
Chapter 431 72.015 21/04/22
Chapter 430 68.774 18/04/22
Chapter 429 69.963 16/04/22
Chapter 428 75.082 16/04/22
Chapter 427 76.619 16/04/22
Chapter 426 64.682 11/04/22
Chapter 425 71.586 11/04/22
Chapter 424 67.449 04/04/22
Chapter 423 77.993 28/03/22
Chapter 422 73.207 21/03/22
Chapter 421 65.642 19/03/22
Chapter 420 83.392 15/03/22
Chapter 419 75.373 12/03/22
Chapter 418 73.262 07/03/22
Chapter 417 78.785 05/03/22
Chapter 416 79.016 02/03/22
Chapter 415 83.163 26/02/22
Chapter 414 86.070 22/02/22
Chapter 413 83.906 20/02/22
Chapter 412 83.038 18/02/22
Chapter 411 79.803 16/02/22
Chapter 410 84.240 18/02/22
Chapter 409 86.792 11/02/22
Chapter 408 90.950 10/02/22
Chapter 407 84.904 09/02/22
Chapter 406 88.188 08/02/22
Chapter 405 87.627 05/02/22
Chapter 404 97.204 28/01/22
Chapter 403 98.903 26/01/22
Chapter 402 103.755 23/01/22
Chapter 401 96.829 21/01/22
Chapter 400 102.277 18/01/22
Chapter 399 110.069 16/01/22
Chapter 398 105.172 13/01/22
Chapter 397 105.725 11/01/22
Chapter 396 106.982 09/01/22
Chapter 395 110.785 06/01/22
Chapter 394 105.761 05/01/22
Chapter 393 106.931 02/01/22
Chapter 392 111.537 30/12/21
Chapter 391 115.197 28/12/21
Chapter 390 116.240 26/12/21
Chapter 389 115.462 23/12/21
Chapter 388 116.029 21/12/21
Chapter 387 114.375 21/12/21
Chapter 386 111.507 21/12/21
Chapter 385 110.799 21/12/21
Chapter 384 111.668 21/12/21
Chapter 383 113.486 21/12/21
Chapter 382 111.765 21/12/21
Chapter 381 112.315 20/12/21
Chapter 380 113.976 20/12/21
Chapter 379 114.555 20/12/21
Chapter 378 114.833 20/12/21
Chapter 377 110.605 20/12/21
Chapter 376 112.792 20/12/21
Chapter 375 123.700 20/12/21
Chapter 374 126.980 20/12/21
Chapter 373 126.087 20/12/21
Chapter 372 126.562 20/12/21
Chapter 371 127.864 20/12/21
Chapter 370 114.002 19/12/21
Chapter 369 112.903 19/12/21
Chapter 368 113.327 19/12/21
Chapter 367 108.909 19/12/21
Chapter 366 114.590 19/12/21
Chapter 365 116.557 19/12/21
Chapter 364 111.050 19/12/21
Chapter 363 116.448 19/12/21
Chapter 362 119.283 19/12/21
Chapter 361 119.897 19/12/21
Chapter 360 127.871 19/12/21
Chapter 359 125.561 19/12/21
Chapter 358 122.837 19/12/21
Chapter 357 114.543 19/12/21
Chapter 356 121.780 19/12/21
Chapter 355 120.241 19/12/21
Chapter 354 121.877 19/12/21
Chapter 353 124.675 19/12/21
Chapter 352 119.927 19/12/21
Chapter 351 123.631 19/12/21
Chapter 350 120.442 19/12/21
Chapter 349 117.689 19/12/21
Chapter 348 114.273 19/12/21
Chapter 347 120.066 18/12/21
Chapter 346 118.538 18/12/21
Chapter 345 112.671 18/12/21
Chapter 344 125.485 18/12/21
Chapter 343 125.514 18/12/21
Chapter 342 122.079 17/12/21
Chapter 341 118.470 15/12/21
Chapter 340 118.695 14/12/21
Chapter 339 116.547 14/12/21
Chapter 338 117.048 14/12/21
Chapter 337 117.006 14/12/21
Chapter 336 120.995 13/12/21
Chapter 335 117.614 13/12/21
Chapter 334 120.669 12/12/21
Chapter 333 114.116 12/12/21
Chapter 332 112.155 12/12/21
Chapter 331 108.683 12/12/21
Chapter 330 112.433 12/12/21
Chapter 329 113.474 12/12/21
Chapter 328 116.827 12/12/21
Chapter 327 118.844 12/12/21
Chapter 326 114.366 12/12/21
Chapter 325 121.974 11/12/21
Chapter 324 117.213 11/12/21
Chapter 323 112.328 11/12/21
Chapter 322 116.655 11/12/21
Chapter 321 108.356 12/12/21
Chapter 320 129.921 11/12/21
Chapter 319 127.429 11/12/21
Chapter 318 132.330 10/12/21
Chapter 317 129.068 10/12/21
Chapter 316 129.086 10/12/21
Chapter 315 142.420 10/12/21
Chapter 314 136.810 10/12/21
Chapter 313 135.651 10/12/21
Chapter 312 126.760 09/12/21
Chapter 311 124.618 09/12/21
Chapter 310 135.519 09/12/21
Chapter 309 137.393 09/12/21
Chapter 308 135.833 09/12/21
Chapter 307 134.187 09/12/21
Chapter 306 132.222 09/12/21
Chapter 305 134.590 09/12/21
Chapter 304 130.367 06/12/21
Chapter 303 130.418 05/12/21
Chapter 302 129.012 03/12/21
Chapter 301 135.683 01/12/21
Chapter 300 134.550 30/11/21
Chapter 299 126.853 28/11/21
Chapter 298 128.820 28/11/21
Chapter 297 134.399 26/11/21
Chapter 296 138.377 26/11/21
Chapter 295 137.128 25/11/21
Chapter 294 134.350 24/11/21
Chapter 293 137.443 24/11/21
Chapter 292 136.638 24/11/21
Chapter 291 135.099 24/11/21
Chapter 290 133.556 24/11/21
Chapter 289 137.875 24/11/21
Chapter 288 138.625 24/11/21
Chapter 287 143.185 23/11/21
Chapter 286 137.165 23/11/21
Chapter 285 137.169 23/11/21
Chapter 284 134.708 23/11/21
Chapter 283 135.464 23/11/21
Chapter 282 136.494 23/11/21
Chapter 281 148.302 23/11/21
Chapter 280 138.775 23/11/21
Chapter 279 139.529 23/11/21
Chapter 278 143.896 23/11/21
Chapter 277 144.715 23/11/21
Chapter 276 146.393 23/11/21
Chapter 275 160.671 23/11/21
Chapter 274 159.174 23/11/21
Chapter 273 156.502 23/11/21
Chapter 272 143.972 22/11/21
Chapter 271 141.398 22/11/21
Chapter 270 142.851 22/11/21
Chapter 269 137.941 22/11/21
Chapter 268 157.601 22/11/21
Chapter 267 143.206 22/11/21
Chapter 266 143.833 22/11/21
Chapter 265 141.001 22/11/21
Chapter 264 141.810 22/11/21
Chapter 263 138.781 22/11/21
Chapter 262 139.739 22/11/21
Chapter 261 138.181 22/11/21
Chapter 260 141.063 22/11/21
Chapter 259 143.375 22/11/21
Chapter 258 156.647 20/11/21
Chapter 257 152.721 20/11/21
Chapter 256 152.221 20/11/21
Chapter 255 149.706 20/11/21
Chapter 254 150.806 20/11/21
Chapter 253 149.394 20/11/21
Chapter 252 155.490 19/11/21
Chapter 251 160.613 19/11/21
Chapter 250 165.566 19/11/21
Chapter 249 161.936 19/11/21
Chapter 248 163.523 19/11/21
Chapter 247 158.708 19/11/21
Chapter 246 158.798 19/11/21
Chapter 245 161.674 18/11/21
Chapter 244 153.553 18/11/21
Chapter 243 158.806 18/11/21
Chapter 242 157.784 18/11/21
Chapter 241 154.843 18/11/21
Chapter 240 161.458 16/11/21
Chapter 239 151.212 16/11/21
Chapter 238 152.175 16/11/21
Chapter 237 157.052 16/11/21
Chapter 236 153.946 16/11/21
Chapter 235 159.022 15/11/21
Chapter 234 159.119 15/11/21
Chapter 233 155.983 15/11/21
Chapter 232 155.871 15/11/21
Chapter 231 154.112 15/11/21
Chapter 230 152.397 15/11/21
Chapter 229 144.067 14/11/21
Chapter 228 158.847 14/11/21
Chapter 227 154.653 14/11/21
Chapter 226 155.413 14/11/21
Chapter 225 162.048 13/11/21
Chapter 224 161.776 13/11/21
Chapter 223 158.448 13/11/21
Chapter 222 160.033 13/11/21
Chapter 221 161.226 12/11/21
Chapter 220 162.374 12/11/21
Chapter 219 157.898 12/11/21
Chapter 218 156.476 12/11/21
Chapter 217 157.400 12/11/21
Chapter 216 157.576 12/11/21
Chapter 215 158.858 12/11/21
Chapter 214 147.739 12/11/21
Chapter 213 156.935 12/11/21
Chapter 212 158.468 12/11/21
Chapter 211 159.826 12/11/21
Chapter 210 161.599 11/11/21
Chapter 209 157.970 11/11/21
Chapter 208 159.498 11/11/21
Chapter 207 158.782 11/11/21
Chapter 206 159.266 11/11/21
Chapter 205 158.740 11/11/21
Chapter 204 160.112 11/11/21
Chapter 203 159.535 11/11/21
Chapter 202 156.878 11/11/21
Chapter 201 157.345 11/11/21
Chapter 200 164.115 10/11/21
Chapter 199 155.293 10/11/21
Chapter 198 159.475 10/11/21
Chapter 197 158.717 10/11/21
Chapter 196 152.791 10/11/21
Chapter 195 158.414 10/11/21
Chapter 194 159.233 10/11/21
Chapter 193 161.551 10/11/21
Chapter 192 160.233 10/11/21
Chapter 191 159.726 10/11/21
Chapter 190 159.025 10/11/21
Chapter 189 155.513 10/11/21
Chapter 188 156.217 10/11/21
Chapter 187 153.474 10/11/21
Chapter 186 152.810 10/11/21
Chapter 185 153.773 10/11/21
Chapter 184 155.721 10/11/21
Chapter 183 156.881 10/11/21
Chapter 182 155.883 10/11/21
Chapter 181 157.689 10/11/21
Chapter 180 168.139 10/11/21
Chapter 171 150.728 22/11/21
Chapter 170 128.197 22/11/21
Chapter 169 127.105 22/11/21
Chapter 168 122.356 22/11/21
Chapter 167 122.756 22/11/21
Chapter 166 127.006 22/11/21
Chapter 165 124.777 22/11/21
Chapter 164 128.902 22/11/21
Chapter 163 163.349 09/11/21
Chapter 162 173.890 09/11/21
Chapter 161 162.296 01/11/21
Chapter 160 167.764 01/11/21
Chapter 159 164.601 26/10/21
Chapter 158 167.538 26/10/21
Chapter 157 167.371 23/10/21
Chapter 156 160.074 23/10/21
Chapter 155 158.007 23/10/21
Chapter 154 163.635 23/10/21
Chapter 153 163.241 23/10/21
Chapter 152 164.345 23/10/21
Chapter 151 177.906 22/09/21
Chapter 150 176.053 22/09/21
Chapter 149 166.005 31/08/21
Chapter 148 158.163 31/08/21
Chapter 147 158.972 31/08/21
Chapter 146 169.357 05/08/21
Chapter 145 168.723 27/07/21
Chapter 144 172.800 27/07/21
Chapter 143 174.279 27/07/21
Chapter 142 170.591 26/07/21
Chapter 141 171.652 26/07/21
Chapter 140 170.687 26/07/21
Chapter 139 170.357 26/07/21
Chapter 138 171.335 26/07/21
Chapter 137 168.417 26/07/21
Chapter 136 167.369 26/07/21
Chapter 135 171.480 26/07/21
Chapter 134 179.607 26/07/21
Chapter 133 177.545 25/07/21
Chapter 132 180.610 25/07/21
Chapter 131 179.820 23/07/21
Chapter 130 180.486 23/07/21
Chapter 129 182.634 23/07/21
Chapter 128 186.974 16/07/21
Chapter 127 193.123 16/07/21
Chapter 126 197.575 16/07/21
Chapter 125 199.294 15/07/21
Chapter 124 194.556 15/07/21
Chapter 123 187.125 15/07/21
Chapter 122 189.508 15/07/21
Chapter 121 184.481 14/07/21
Chapter 120 173.276 14/07/21
Chapter 119 204.952 05/11/20
Chapter 118 198.202 04/11/20
Chapter 117 205.088 24/10/20
Chapter 116 199.810 23/10/20
Chapter 115 200.206 21/10/20
Chapter 114 196.048 20/10/20
Chapter 113 196.991 19/10/20
Chapter 112 200.596 18/10/20
Chapter 111 206.153 16/10/20
Chapter 110 210.720 15/10/20
Chapter 109 203.952 14/10/20
Chapter 108 211.147 12/10/20
Chapter 107 213.865 11/10/20
Chapter 106 214.266 10/10/20
Chapter 105 216.295 09/10/20
Chapter 104 217.675 08/10/20
Chapter 103 221.497 07/10/20
Chapter 102 221.606 06/10/20
Chapter 101 232.044 05/10/20
Chapter 100 238.185 04/10/20
Chapter 99 207.607 03/10/20
Chapter 98 231.164 02/10/20
Chapter 97 226.517 01/10/20
Chapter 96 242.597 29/09/20
Chapter 95 243.826 29/09/20
Chapter 94 250.290 02/07/20
Chapter 93 242.817 02/07/20
Chapter 92 240.711 02/07/20
Chapter 91 236.615 02/07/20
Chapter 90 236.728 02/07/20
Chapter 89 236.797 02/07/20
Chapter 88 237.712 02/07/20
Chapter 87 236.058 02/07/20
Chapter 86 234.191 02/07/20
Chapter 85 233.876 02/07/20
Chapter 84 235.099 02/07/20
Chapter 83 236.507 02/07/20
Chapter 82 234.692 02/07/20
Chapter 81 232.489 02/07/20
Chapter 80 230.115 02/07/20
Chapter 79 223.865 02/07/20
Chapter 78 222.017 02/07/20
Chapter 77 223.470 02/07/20
Chapter 76 224.466 02/07/20
Chapter 75 225.117 02/07/20
Chapter 74 233.222 02/07/20
Chapter 73 231.688 02/07/20
Chapter 72 231.313 02/07/20
Chapter 71 230.018 02/07/20
Chapter 70 230.025 02/07/20
Chapter 69 223.357 02/07/20
Chapter 68 219.780 02/07/20
Chapter 67 221.478 02/07/20
Chapter 66 221.969 02/07/20
Chapter 65 224.847 02/07/20
Chapter 64 218.678 02/07/20
Chapter 63 221.015 02/07/20
Chapter 62 218.717 02/07/20
Chapter 61 219.760 02/07/20
Chapter 60 229.078 02/07/20
Chapter 59 229.109 02/07/20
Chapter 58 234.287 02/07/20
Chapter 57 234.024 02/07/20
Chapter 56 235.192 02/07/20
Chapter 55 234.721 02/07/20
Chapter 54 230.306 02/07/20
Chapter 53 228.089 02/07/20
Chapter 52 229.716 02/07/20
Chapter 51 230.332 02/07/20
Chapter 50 232.548 02/07/20
Chapter 49 235.320 02/07/20
Chapter 48 245.336 02/07/20
Chapter 47 240.278 02/07/20
Chapter 46 243.313 02/07/20
Chapter 45 243.866 02/07/20
Chapter 44 251.969 02/07/20
Chapter 43 263.805 02/07/20
Chapter 42 268.644 02/07/20
Chapter 41 264.236 02/07/20
Chapter 40 260.208 02/07/20
Chapter 39 257.335 02/07/20
Chapter 37 254.081 02/07/20
Chapter 36 253.909 02/07/20
Chapter 35 250.346 02/07/20
Chapter 34 242.652 02/07/20
Chapter 33 246.931 02/07/20
Chapter 32 244.815 02/07/20
Chapter 31 246.391 02/07/20
Chapter 30 252.724 02/07/20
Chapter 29 242.444 02/07/20
Chapter 28 248.113 02/07/20
Chapter 27 247.860 02/07/20
Chapter 26 256.475 02/07/20
Chapter 25 249.863 02/07/20
Chapter 24 258.248 02/07/20
Chapter 23 268.815 02/07/20
Chapter 22 267.861 02/07/20
Chapter 21 266.614 02/07/20
Chapter 20 262.159 02/07/20
Chapter 19 261.365 02/07/20
Chapter 18 266.109 02/07/20
Chapter 17 266.873 02/07/20
Chapter 16 268.226 02/07/20
Chapter 15 267.294 02/07/20
Chapter 14 264.103 02/07/20
Chapter 13 266.711 02/07/20
Chapter 12 273.403 02/07/20
Chapter 11 274.497 02/07/20
Chapter 10 274.429 02/07/20
Chapter 9 270.530 02/07/20
Chapter 8 273.845 02/07/20
Chapter 7 271.881 02/07/20
Chapter 6 281.503 02/07/20
Chapter 5 293.922 02/07/20
Chapter 4 304.162 02/07/20
Chapter 3 323.110 02/07/20
Chapter 2 337.246 02/07/20
Chapter 1 428.903 02/07/20
Chapter 0 513.050 02/07/20
Bình luận