Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến

Từ Đại Thụ Tiến Hóa

Ngu Tử Du bị chết sặc rồi chuyển sinh thành một cây liễu đột biến và bắt đầu hành trình phiêu lưu của mình.

  • Thể loại: Action - Adventure - Anime - Fantasy - Manhwa - Truyện Màu
  • Đang cập nhật
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Điểm trung bình: 7.33
  • Theo dõi: 140.792
CÁC CHAP
Chapter 70 134.538 5 ngày trước
Chapter 69 139.454 5 ngày trước
Chapter 68 131.342 10 ngày trước
Chapter 67 117.095 10 ngày trước
Chapter 66 111.547 10 ngày trước
Chapter 65 170.803 19 ngày trước
Chapter 64 152.350 19 ngày trước
Chapter 63 152.267 26 ngày trước
Chapter 62 150.817 26 ngày trước
Chapter 61 183.400 09:12 28/04
Chapter 60 162.117 09:12 28/04
Chapter 59 122.493 13:58 28/04
Chapter 58 169.354 10:27 21/04
Chapter 57 149.111 10:37 21/04
Chapter 56 147.489 09:36 14/04
Chapter 55 134.649 09:28 14/04
Chapter 54 116.203 07:20 14/04
Chapter 53 149.866 11:13 07/04
Chapter 52 145.469 11:13 07/04
Chapter 51 151.929 09:43 31/03
Chapter 50 123.339 08:24 31/03
Chapter 49 150.112 11:25 24/03
Chapter 48 144.405 08:08 24/03
Chapter 47 153.024 08:51 17/03
Chapter 46 151.224 07:53 17/03
Chapter 45 154.105 10:28 10/03
Chapter 44 153.455 08:33 10/03
Chapter 43 158.772 10:21 03/03
Chapter 42 165.010 08:21 03/03
Chapter 41 155.364 10:35 24/02
Chapter 40 164.315 08:13 24/02
Chapter 39 162.881 09:34 17/02
Chapter 38 163.410 08:19 17/02
Chapter 37 157.896 09:49 10/02
Chapter 36 161.240 09:15 10/02
Chapter 35 159.604 10:57 03/02
Chapter 34 163.245 10:39 03/02
Chapter 33 158.597 09:13 27/01
Chapter 32 163.950 08:16 27/01
Chapter 31 158.377 14:01 20/01
Chapter 30 170.399 11:47 20/01
Chapter 29 165.943 23:13 13/01
Chapter 28 162.285 12:49 13/01
Chapter 27 166.818 09:35 06/01
Chapter 26 163.706 30/12/22
Chapter 25 147.813 23/12/22
Chapter 24 161.698 16/12/22
Chapter 23 162.347 09/12/22
Chapter 22 174.312 02/12/22
Chapter 21 171.963 25/11/22
Chapter 20 175.096 18/11/22
Chapter 19 171.705 11/11/22
Chapter 18 181.599 04/11/22
Chapter 17 162.756 31/10/22
Chapter 16 150.454 24/10/22
Chapter 15 157.642 24/10/22
Chapter 14 167.128 17/10/22
Chapter 13 188.408 10/10/22
Chapter 12 188.813 08/10/22
Chapter 11 189.706 05/10/22
Chapter 10 194.071 02/10/22
Chapter 9 183.072 01/10/22
Chapter 8 187.363 29/09/22
Chapter 7 193.254 28/09/22
Chapter 6 195.772 28/09/22
Chapter 5 194.266 24/09/22
Chapter 4 203.788 22/09/22
Chapter 3 204.938 21/09/22
Chapter 2 209.019 19/09/22
Chapter 1 222.023 19/09/22
Bình luận