Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Khí Vận Nghịch Thiên, Ta Ẩn Luyện Ngàn Năm

Chuyển thế đi vào tu tiên thế giới, Hàn Tuyệt phát hiện chính mình mang theo trò chơi thuộc tính, vậy mà có thể đổ xúc xắc đổi mới linh căn tư chất cùng Tiên Thiên khí vận.Kết quả là, hắn bỏ ra mười một năm lắc Tiên Thiên khí vận.« tuyệt thế vô song: Tiên tư, mị lực đỉnh cấp »« Thiên Mệnh Kiếm Si: Kiếm Đạo tư chất đỉnh cấp, Kiếm Đạo ngộ tính đỉnh cấp »« thân pháp tuyệt trần: Thân pháp tư chất đỉnh cấp »« Tiên Đế hậu duệ: Thu hoạch được một bộ tuyệt thế công pháp tu tiên, 1000 khối linh thạch thượng phẩm »Hàn Tuyệt vì trường sinh, quyết định lặng lẽ tu luyện, không ra đầu ngọn gió.Ngàn năm sau, tu chân giới một đời đổi một đời.Khi Tiên giới thanh lý thế gian lúc, Hàn Tuyệt không thể không ra tay.Hắn lúc này mới phát hiện, giống như Tiên Thần bất quá cũng như vậy!

  • Thể loại: Manhua, Mystery, Martial Arts, Chuyển Sinh, Truyện Màu
  • Đang Cập Nhật
  • Tình trạng:
  • Điểm trung bình: 10.0
  • Theo dõi: 5654
CÁC CHAP
Chương 129 6 ngày trước
Chương 128 12 ngày trước
Chương 127 20 ngày trước
Chương 126 27 ngày trước
Chương 125 1 tháng trước
Chương 124 1 tháng trước
Chương 123 26 ngày trước
Chương 122 1 tháng trước
Chương 121 24/07/2023 08:11
Chương 120 17/07/2023 08:07
Chương 119 08/07/2023 08:37
Chương 118 01/07/2023 09:10
Chương 117 24/06/2023 09:22
Chương 116 17/06/2023 13:12
Chương 115 10/06/2023 08:45
Chương 114 03/06/2023 09:04
Chương 113 27/05/2023 09:36
Chương 112 24/05/2023 07:01
Chương 111 16/05/2023 08:44
Chương 110 13/05/2023 01:08
Chương 109 09/05/2023 00:42
Chương 108 03/05/2023 13:35
Chương 107 02/05/2023 08:00
Chương 106 01/05/2023 09:51
Chương 105 29/04/2023 01:34
Chương 104 25/04/2023 00:02
Chương 103 22/04/2023 00:03
Chương 102 18/04/2023 00:02
Chương 101 15/04/2023 08:45
Chương 100 11/04/2023 23:19
Chương 99 08/04/2023 00:07
Chương 98 04/04/2023 08:01
Chương 97 01/04/2023 05:38
Chương 96 28/03/2023 08:51
Chương 95 25/03/2023 08:11
Chương 94 22/03/2023 16:34
Chương 93 19/03/2023 23:25
Chương 92 14/03/2023 18:09
Chương 91 11/03/2023 08:42
Chương 90 07/03/2023 14:15
Chương 89 04/03/2023 13:20
Chương 88 28/02/2023 07:47
Chương 87 26/02/2023 00:07
Chương 86 21/02/2023 08:47
Chương 85 21/02/2023 08:47
Chương 84 18/02/2023 00:16
Chương 83 14/02/2023 09:21
Chương 82 07/02/2023 07:06
Chương 81 04/02/2023 07:22
Chương 80 01/02/2023 18:39
Chương 79 28/01/2023 05:00
Chương 78 25/01/2023 22:25
Chương 77 24/01/2023 09:46
Chương 76 23/01/2023 07:34
Chương 75 21/01/2023 08:21
Chương 74 17/01/2023 06:28
Chương 73 14/01/2023 07:03
Chương 72 10/01/2023 09:02
Chương 71 07/01/2023 12:11
Chương 70 02/01/2023 23:45
Chương 69 30/12/2022 23:47
Chương 68 28/12/2022 15:18
Chương 67 28/12/2022 15:17
Chương 66 31/12/2022 22:58
Chương 65 23/12/2022 14:10
Chương 64 22/12/2022 23:03
Chương 63 21/12/2022 09:04
Chương 62 20/12/2022 07:41
Chương 61 19/12/2022 11:13
Chương 60 18/12/2022 07:26
Chương 59 17/12/2022 09:20
Chương 58 16/12/2022 13:25
Chương 57 14/12/2022 23:44
Chương 56 14/12/2022 07:48
Chương 55 13/12/2022 08:34
Chương 54 12/12/2022 08:02
Chương 53 12/12/2022 08:24
Chương 52 10/12/2022 09:03
Chương 51 06/12/2022 12:00
Chương 50 04/12/2022 19:57
Chương 49 29/11/2022 09:24
Chương 48 26/11/2022 08:21
Chương 47 21/11/2022 23:42
Chương 46 20/11/2022 07:38
Chương 45 15/11/2022 07:40
Chương 44 11/11/2022 23:36
Chương 43 07/11/2022 23:34
Chương 42 05/11/2022 14:15
Chương 41 04/11/2022 06:36
Chương 40 03/11/2022 10:36
Chương 39 02/11/2022 12:03
Chương 38 01/11/2022 07:05
Chương 37 29/10/2022 07:08
Chương 36 25/10/2022 10:23
Chương 35 22/10/2022 06:50
Chương 34 18/10/2022 00:28
Chương 33 15/10/2022 08:58
Chương 32 12/10/2022 14:02
Chương 31 08/10/2022 07:59
Chương 30 08/10/2022 07:59
Chương 29 06/10/2022 07:25
Chương 28 04/10/2022 23:36
Chương 27 03/10/2022 23:53
Chương 26 03/10/2022 19:04
Chương 25 03/10/2022 19:04
Chương 24 12/10/2022 22:08
Chương 23 03/10/2022 19:02
Chương 22 01/10/2022 09:28
Chương 21 01/10/2022 09:27
Chương 20 01/10/2022 09:27
Chương 19 12/09/2022 23:44
Chương 18 12/09/2022 12:38
Chương 17 11/09/2022 10:01
Chương 16 10/09/2022 13:01
Chương 15 10/09/2022 20:13
Chương 14 10/09/2022 20:12
Chương 13 10/09/2022 20:11
Chương 12 28/08/2022 12:25
Chương 11 23/08/2022 13:32
Chương 10 21/08/2022 21:44
Chương 9 19/08/2022 22:43
Chương 8 18/08/2022 14:56
Chương 7 15/08/2022 17:21
Chương 6 15/08/2022 17:20
Chương 5 15/08/2022 17:19
Chương 4 15/08/2022 17:18
Chương 3 15/08/2022 17:17
Chương 2 15/08/2022 17:16
Chương 1 15/08/2022 17:15
Bình luận