Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru!

Drawing: Saikyō Mangaka wa o Oekaki Skill de Isekaii Musō Suru!

Akira, một họa sĩ tài năng nhưng sau khi bị bệnh ung thư anh đã nhận ra xung quanh mình chẳng còn gì ngoại trừ cái danh hiệu "thành công" của mình. không có người đi cùng mình đến bệnh viện, người mẹ, người thân duy nhất của anh cũng đòi anh đưa tiền mới chịu đi cùng anh. trong cơn giận anh đã vô tình gây tai nạn và được chuyển sinh sang thế giới khác. một thế giới mới với một cuộc sống mới anh quyết định sống một cách bình thường và giữ gìn hạnh phúc gia đình nhỏ nhoi của mình

  • Thể loại: Action, Fantasy, Chuyển Sinh
  • Đang Cập Nhật
  • Tình trạng:
  • Điểm trung bình: 6.67
  • Theo dõi: 1154
CÁC CHAP
Chương 72 9 giờ trước
Chương 71 2 ngày trước
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 3 ngày trước
Chương 68 3 ngày trước
Chương 67 3 ngày trước
Chương 66 5 ngày trước
Chương 65 5 ngày trước
Chương 64 5 ngày trước
Chương 63 5 ngày trước
Chương 62 8 ngày trước
Chương 61 8 ngày trước
Chương 60 10 ngày trước
Chương 59 13 ngày trước
Chương 58 13 ngày trước
Chương 57 16 ngày trước
Chương 56 16 ngày trước
Chương 55 24 ngày trước
Chương 54 24 ngày trước
Chương 53 1 tháng trước
Chương 52 1 tháng trước
Chương 51 1 tháng trước
Chương 50 1 tháng trước
Chương 49 1 tháng trước
Chương 48 1 tháng trước
Chương 47 1 tháng trước
Chương 46 1 tháng trước
Chương 45 1 tháng trước
Chương 44 1 tháng trước
Chương 43 1 tháng trước
Chương 42 1 tháng trước
Chương 41 1 tháng trước
Chương 40 1 tháng trước
Chương 39 1 tháng trước
Chương 38 1 tháng trước
Chương 37 24/07/2023 11:29
Chương 36 24/07/2023 11:30
Chương 35 24/07/2023 11:32
Chương 34 21/07/2023 12:43
Chương 33 21/07/2023 12:44
Chương 32 21/07/2023 12:45
Chương 31 14/07/2023 19:00
Chương 30 09/07/2023 00:05
Chương 29 09/07/2023 00:06
Chương 28 27/06/2023 14:58
Chương 27 11/05/2023 15:00
Chương 26 11/05/2023 14:59
Chương 25 11/05/2023 14:59
Chương 24 11/05/2023 14:59
Chương 23 02/05/2023 13:48
Chương 22 22/01/2023 02:51
Chương 21 15/01/2023 18:09
Chương 20 27/12/2022 12:02
Chương 19 05/12/2022 15:46
Chương 18 26/11/2022 18:14
Chương 17 07/11/2022 15:27
Chương 16 17/10/2022 22:10
Chương 15 22/09/2022 23:37
Chương 14 17/09/2022 22:25
Chương 13 09/09/2022 07:21
Chương 12 03/09/2022 11:11
Chương 11 30/08/2022 07:43
Chương 10 28/08/2022 08:06
Chương 9 21/08/2022 19:19
Chương 8 01/08/2022 05:17
Chương 7 01/08/2022 05:18
Chương 6 22/06/2022 21:54
Chương 5 11/06/2022 23:18
Chương 4 04/05/2022 08:29
Chương 3 04/05/2022 08:28
Chương 2.2 04/05/2022 08:28
Chương 2.1 04/05/2022 08:26
Chương 1 04/05/2022 08:27
Bình luận