Huyền Thiên Chí Tôn

Tần Vũ, người nắm giữ bức tranh vạn thú, đã trở về từ vạn năm, giơ tay khống chế núi sông, mặt trời và mặt trăng, nâng chân lên phá Nâng bầu trời, Huyền Thiên Chí Tôn, ta là đấng tối cao!

  • Thể loại: Action - Adventure - Chuyển Sinh - Fantasy - Manhua - Truyện Màu
  • Đang cập nhật
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Điểm trung bình: 8.86
  • Theo dõi: 86.039
CÁC CHAP
Chapter 88 4.786 1 ngày trước
Chapter 87 13.598 8 ngày trước
Chapter 86 34.009 15 ngày trước
Chapter 85 31.309 21 ngày trước
Chapter 84 31.820 09:40 02/03
Chapter 83 37.741 09:42 20/02
Chapter 82 43.239 11:57 16/02
Chapter 81 48.592 21:19 13/02
Chapter 80 44.916 15:26 01/02
Chapter 79 44.080 06:58 27/01
Chapter 78 50.541 22:24 10/01
Chapter 77 49.841 17:25 08/01
Chapter 76 50.811 28/12/22
Chapter 75 53.208 24/12/22
Chapter 74 62.963 17/12/22
Chapter 73 59.372 11/12/22
Chapter 72 59.576 09/12/22
Chapter 71 59.586 05/12/22
Chapter 70 61.085 28/11/22
Chapter 69 64.533 22/11/22
Chapter 68 66.558 18/11/22
Chapter 67 63.977 14/11/22
Chapter 66 66.984 11/11/22
Chapter 65 72.151 08/11/22
Chapter 64 82.225 04/11/22
Chapter 63 81.801 01/11/22
Chapter 62 89.516 29/10/22
Chapter 61 115.112 26/10/22
Chapter 60 105.495 24/10/22
Chapter 59 98.434 21/10/22
Chapter 58 100.568 15/10/22
Chapter 57 98.553 13/10/22
Chapter 56 96.859 10/10/22
Chapter 55 96.886 08/10/22
Chapter 54 91.399 06/10/22
Chapter 53 89.009 01/10/22
Chapter 52 102.398 26/09/22
Chapter 51 103.001 25/09/22
Chapter 50 111.388 20/09/22
Chapter 49 112.300 17/09/22
Chapter 48 115.009 13/09/22
Chapter 47 115.900 10/09/22
Chapter 46 117.724 08/09/22
Chapter 45 117.157 04/09/22
Chapter 44 147.832 28/08/22
Chapter 43 166.441 26/08/22
Chapter 42 160.793 26/08/22
Chapter 41 156.347 26/08/22
Chapter 40 153.364 26/08/22
Chapter 39 153.261 26/08/22
Chapter 38 163.190 26/08/22
Chapter 37 158.548 26/08/22
Chapter 36 156.194 26/08/22
Chapter 35 154.206 26/08/22
Chapter 34 159.506 26/08/22
Chapter 33 154.949 26/08/22
Chapter 32 150.166 26/08/22
Chapter 31 169.007 26/08/22
Chapter 30 165.286 26/08/22
Chapter 29 165.078 26/08/22
Chapter 28 167.303 26/08/22
Chapter 27 162.079 26/08/22
Chapter 26 164.062 26/08/22
Chapter 25 168.649 26/08/22
Chapter 24 169.548 26/08/22
Chapter 23 172.834 26/08/22
Chapter 22 172.800 26/08/22
Chapter 21 171.217 26/08/22
Chapter 20 169.975 26/08/22
Chapter 19 168.062 26/08/22
Chapter 18 170.011 26/08/22
Chapter 17 170.222 26/08/22
Chapter 16 173.701 26/08/22
Chapter 15 175.582 26/08/22
Chapter 14 177.441 26/08/22
Chapter 13 182.928 26/08/22
Chapter 12 186.329 26/08/22
Chapter 11 187.065 26/08/22
Chapter 10 190.662 26/08/22
Chapter 9 194.427 26/08/22
Chapter 8 204.748 26/08/22
Chapter 7 202.980 26/08/22
Chapter 6 204.377 26/08/22
Chapter 5 205.303 26/08/22
Chapter 4 209.266 26/08/22
Chapter 3 209.804 26/08/22
Chapter 2 212.539 26/08/22
Chapter 1 210.665 26/08/22
Bình luận