Kết Thúc, Tôi Muốn Thay Đổi Nó

Tôi Sẽ Thay Đổi Kết Cục

Tác giả Byun Soo Ah, người chỉ viết mỗi bad ending Do lời nguyền của ai đó, cô đã xuyên vào ác nữ Choi Se Hwa của "Kết thúc của tuổi trẻ" hiện đang được đăng tải. Trong tiểu thuyết chỉ có Kẻ rối loạn nhân tính, sociopath, kẻ hai mặt và psychopath Rốt cuộc Soo Ah có thể sống sót trở lại thế giới cũ không?

  • Thể loại: Drama - Fantasy - Manhwa - Ngôn Tình - Romance - Shoujo - Truyện Màu - Xuyên Không
  • Đang cập nhật
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Điểm trung bình: 8.85
  • Theo dõi: 11.711
CÁC CHAP
Chapter 19.2 6.133 6 ngày trước
Chapter 19.1 6.197 6 ngày trước
Chapter 18.2 8.751 13 ngày trước
Chapter 18.1 8.271 13 ngày trước
Chapter 17.2 8.006 16 ngày trước
Chapter 17.1 8.007 16 ngày trước
Chapter 16.2 9.702 20 ngày trước
Chapter 16.1 7.370 19 ngày trước
Chapter 15.2 21.705 28 ngày trước
Chapter 15.1 19.495 28 ngày trước
Chapter 14.2 18.282 28 ngày trước
Chapter 14.1 18.706 28 ngày trước
Chapter 13.2 28.350 11:44 15/02
Chapter 13.1 25.588 11:43 15/02
Chapter 12.2 26.691 12:02 10/02
Chapter 12.1 26.094 12:02 10/02
Chapter 11.2 25.496 12:02 10/02
Chapter 11.1 25.644 12:02 10/02
Chapter 10.2 26.567 21:39 04/02
Chapter 10.1 26.874 21:39 04/02
Chapter 9.2 26.054 21:39 04/02
Chapter 9.1 26.276 21:39 04/02
Chapter 8.2 26.584 21:39 04/02
Chapter 8.1 26.619 21:39 04/02
Chapter 7.2 26.878 21:39 04/02
Chapter 7.1 27.113 21:39 04/02
Chapter 6.5 29.456 11:15 03/01
Chapter 6 30.148 11:15 03/01
Chapter 5.5 29.193 11:15 03/01
Chapter 5 29.428 11:15 03/01
Chapter 4.5 29.142 11:15 03/01
Chapter 4 28.597 11:15 03/01
Chapter 3 26.089 04/12/22
Chapter 2 20.731 04/12/22
Chapter 1 22.414 04/12/22
Bình luận