Kỷ Nguyên Kỳ Lạ

Toàn Cầu Quỷ Dị Thời Đại; Thời Đại Kì Lạ Của Toàn Cầu

Một trăm năm sau sự cố kỳ lạ, chỉ có một phần mười số nhân loại còn sống sót, và số lượng quỷ đã vượt qua con người! Để tồn tại, họ phải vật lộn để chiến đấu, cho đến khi ngự linh sư suất hiện. Sở hữu linh lực ngay từ khi họ được sinh ra, và không ngừng tu luyện linh quỷ khế ước của chính mình để chống lại ác linh. Thế giới đã bước vào một kỷ nguyên cùng tồn tại với linh quỷ!

  • Thể loại: Action, Manhua, Truyện Màu
  • Đang Cập Nhật
  • Tình trạng:
  • Điểm trung bình: 9.93
  • Theo dõi: 1012
CÁC CHAP
Chương 52 3 ngày trước
Chương 51 17/04/2023 18:06
Chương 50 17/04/2023 18:11
Chương 49 04/12/2022 17:02
Chương 48 04/12/2022 17:05
Chương 47 04/12/2022 17:07
Chương 46 04/12/2022 17:10
Chương 44 03/12/2022 20:38
Chương 43 03/12/2022 20:19
Chương 42 03/12/2022 18:00
Chương 41 03/12/2022 18:03
Chương 40 08/12/2022 22:23
Chương 39 03/12/2022 17:56
Chương 38 27/11/2022 13:46
Chương 37 27/11/2022 13:46
Chương 36 27/11/2022 13:52
Chương 35 27/11/2022 12:24
Chương 34 27/11/2022 12:29
Chương 33 22/10/2022 08:56
Chương 32 22/10/2022 00:29
Chương 31 22/10/2022 00:28
Chương 30 21/10/2022 22:28
Chương 29 21/10/2022 22:25
Chương 28 20/10/2022 23:02
Chương 27 20/10/2022 20:38
Chương 26 20/10/2022 23:34
Chương 25 20/10/2022 23:34
Chương 24 20/10/2022 23:36
Chương 23.5 20/10/2022 12:47
Chương 23 20/10/2022 06:07
Chương 22 26/08/2022 22:08
Chương 21 23/08/2022 00:09
Chương 20 15/08/2022 21:12
Chương 19 10/08/2022 09:07
Chương 18 07/08/2022 21:53
Chương 17 02/08/2022 00:15
Chương 16 26/07/2022 23:44
Chương 15 24/07/2022 22:31
Chương 14 24/07/2022 22:26
Chương 13 24/07/2022 22:09
Chương 12 24/07/2022 13:52
Chương 11 24/07/2022 13:31
Chương 10 24/07/2022 12:33
Chương 9 14/07/2022 22:02
Chương 8 11/07/2022 22:58
Chương 7 10/07/2022 22:00
Chương 6 10/07/2022 15:50
Chương 5 10/07/2022 15:51
Chương 4 10/07/2022 15:52
Chương 3 10/07/2022 15:52
Chương 2 10/07/2022 15:53
Chương 1 10/07/2022 15:54
Bình luận