Người Nuôi Rồng

Mục Long Sư

Truyện tranh Người Nuôi Rồng được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại Sieutruyenthong.com Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ Sieutruyenthong.com ra các chương mới nhất của truyện Người Nuôi Rồng.

  • Thể loại: Action - Manhua - Mystery - Truyện Màu
  • Đang cập nhật
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Điểm trung bình: 6.62
  • Theo dõi: 138.868
CÁC CHAP
Chapter 325 3.581 2 ngày trước
Chapter 324 3.234 4 ngày trước
Chapter 323 3.985 6 ngày trước
Chapter 322 5.999 7 ngày trước
Chapter 321 6.657 9 ngày trước
Chapter 320 9.148 12 ngày trước
Chapter 319 13.181 13 ngày trước
Chapter 318 13.978 15 ngày trước
Chapter 317 12.462 17 ngày trước
Chapter 316 14.684 21 ngày trước
Chapter 315 15.466 24 ngày trước
Chapter 314 16.032 25 ngày trước
Chapter 313 14.908 26 ngày trước
Chapter 312 19.068 28 ngày trước
Chapter 311 23.796 09:30 02/03
Chapter 310 16.509 08:56 27/02
Chapter 309 23.093 09:31 22/02
Chapter 308 23.074 16:44 20/02
Chapter 307 23.868 16:34 18/02
Chapter 306 25.246 16:54 16/02
Chapter 305 28.760 15:43 15/02
Chapter 304 27.172 12:26 13/02
Chapter 303 27.971 10:35 11/02
Chapter 302 27.926 13:04 09/02
Chapter 301 27.948 18:36 07/02
Chapter 300 26.371 10:36 03/02
Chapter 299 37.130 09:11 30/01
Chapter 298 26.698 06:58 27/01
Chapter 297 36.181 16:24 21/01
Chapter 296 34.827 15:38 21/01
Chapter 295 40.662 15:47 17/01
Chapter 294 40.797 10:24 16/01
Chapter 293 39.637 20:41 13/01
Chapter 292 39.717 09:32 12/01
Chapter 291 34.269 16:36 09/01
Chapter 290 32.284 10:30 08/01
Chapter 289 36.986 14:56 06/01
Chapter 288 35.256 10:12 04/01
Chapter 287 32.603 17:05 02/01
Chapter 286 37.039 30/12/22
Chapter 285 43.652 27/12/22
Chapter 284 41.150 25/12/22
Chapter 283 33.972 23/12/22
Chapter 282 34.469 19/12/22
Chapter 281 38.553 17/12/22
Chapter 280 35.374 15/12/22
Chapter 279 46.168 11/12/22
Chapter 278 48.979 08/12/22
Chapter 277 47.820 05/12/22
Chapter 276 48.423 02/12/22
Chapter 275 46.717 29/11/22
Chapter 274 46.573 27/11/22
Chapter 273 47.154 23/11/22
Chapter 272 48.244 20/11/22
Chapter 271 49.350 18/11/22
Chapter 270 40.171 16/11/22
Chapter 269 39.620 13/11/22
Chapter 268 43.385 11/11/22
Chapter 267 50.912 09/11/22
Chapter 266 57.193 06/11/22
Chapter 265 56.892 04/11/22
Chapter 264 56.731 02/11/22
Chapter 263 58.365 31/10/22
Chapter 262 64.643 28/10/22
Chapter 261 57.660 25/10/22
Chapter 260 61.592 22/10/22
Chapter 259 57.959 19/10/22
Chapter 258 58.016 17/10/22
Chapter 257 59.420 15/10/22
Chapter 256 60.406 13/10/22
Chapter 255 63.875 10/10/22
Chapter 254 70.783 07/10/22
Chapter 253 48.758 05/10/22
Chapter 252 49.396 02/10/22
Chapter 251 51.974 30/09/22
Chapter 250 57.355 26/09/22
Chapter 249 66.011 25/09/22
Chapter 248 66.085 25/09/22
Chapter 247 65.941 23/09/22
Chapter 246 67.581 21/09/22
Chapter 245 67.909 19/09/22
Chapter 244 69.871 16/09/22
Chapter 243 68.739 14/09/22
Chapter 242 66.585 12/09/22
Chapter 241 84.104 09/09/22
Chapter 240 78.664 08/09/22
Chapter 239 76.915 04/09/22
Chapter 238 82.532 01/09/22
Chapter 237 83.383 30/08/22
Chapter 236 68.280 29/08/22
Chapter 235 61.229 28/08/22
Chapter 234 62.083 27/08/22
Chapter 233 63.472 27/08/22
Chapter 232 79.690 26/08/22
Chapter 231 78.365 26/08/22
Chapter 230 63.321 25/08/22
Chapter 229 65.272 25/08/22
Chapter 228 80.509 24/08/22
Chapter 227 83.207 24/08/22
Chapter 226 80.743 23/08/22
Chapter 225 81.147 23/08/22
Chapter 224 81.317 22/08/22
Chapter 223 80.913 21/08/22
Chapter 222 80.056 21/08/22
Chapter 221 81.335 20/08/22
Chapter 220 81.781 19/08/22
Chapter 219 79.797 19/08/22
Chapter 218 79.575 18/08/22
Chapter 217 62.198 18/08/22
Chapter 216 66.867 17/08/22
Chapter 215 65.505 17/08/22
Chapter 214 82.511 16/08/22
Chapter 213 64.888 15/08/22
Chapter 212 80.930 14/08/22
Chapter 211 80.996 14/08/22
Chapter 210 81.203 14/08/22
Chapter 209 82.663 13/08/22
Chapter 208 82.773 12/08/22
Chapter 207 81.839 11/08/22
Chapter 206 81.594 11/08/22
Chapter 205 62.318 11/08/22
Chapter 204 63.258 09/08/22
Chapter 203 80.620 09/08/22
Chapter 202 63.092 08/08/22
Chapter 201 83.037 08/08/22
Chapter 200 84.435 08/08/22
Chapter 199 81.430 08/08/22
Chapter 198 78.278 06/08/22
Chapter 197 79.024 06/08/22
Chapter 196 82.226 06/08/22
Chapter 195 80.902 05/08/22
Chapter 194 82.283 04/08/22
Chapter 193 82.211 03/08/22
Chapter 192 82.275 01/08/22
Chapter 191 81.027 31/07/22
Chapter 190 81.333 30/07/22
Chapter 189 82.207 29/07/22
Chapter 188 62.332 29/07/22
Chapter 187 63.062 27/07/22
Chapter 186 64.571 26/07/22
Chapter 185 69.274 25/07/22
Chapter 184 81.128 24/07/22
Chapter 183 82.491 23/07/22
Chapter 182 81.586 22/07/22
Chapter 181 81.243 21/07/22
Chapter 180 80.790 19/07/22
Chapter 179 77.668 18/07/22
Chapter 178 76.605 17/07/22
Chapter 177 76.238 16/07/22
Chapter 176 77.813 15/07/22
Chapter 175 78.456 14/07/22
Chapter 174 75.448 12/07/22
Chapter 173 79.109 11/07/22
Chapter 172 61.224 10/07/22
Chapter 171 65.061 07/07/22
Chapter 170 62.196 24/07/22
Chapter 169 85.098 06/07/22
Chapter 168 86.110 06/07/22
Chapter 167 86.535 04/07/22
Chapter 166 84.460 04/07/22
Chapter 165 87.321 02/07/22
Chapter 164 86.454 29/06/22
Chapter 163 72.176 24/08/22
Chapter 162 84.762 28/06/22
Chapter 161 86.215 27/06/22
Chapter 160 86.655 27/06/22
Chapter 159 66.084 24/06/22
Chapter 158 70.711 24/06/22
Chapter 157 70.781 21/06/22
Chapter 156: Raw 77.570 21/06/22
Chapter 155 90.442 19/06/22
Chapter 154 99.411 16/06/22
Chapter 153 98.599 14/06/22
Chapter 152 98.297 09/06/22
Chapter 151 94.923 09/06/22
Chapter 150 95.614 07/06/22
Chapter 149 93.716 03/06/22
Chapter 148 75.084 03/06/22
Chapter 147 77.586 31/05/22
Chapter 146 78.110 29/05/22
Chapter 145 84.969 25/05/22
Chapter 144 100.089 25/05/22
Chapter 143 102.200 20/05/22
Chapter 142 106.020 19/05/22
Chapter 141 103.439 19/05/22
Chapter 140 108.248 18/05/22
Chapter 139 116.357 17/05/22
Chapter 138 126.054 13/05/22
Chapter 137 121.700 12/05/22
Chapter 136 124.436 11/05/22
Chapter 135 125.859 09/05/22
Chapter 134 129.189 05/05/22
Chapter 133 128.378 04/05/22
Chapter 132 125.022 29/04/22
Chapter 131 123.620 28/04/22
Chapter 130 123.822 28/04/22
Chapter 129 142.241 27/04/22
Chapter 128 112.704 26/04/22
Chapter 127 137.482 25/04/22
Chapter 126 110.326 24/04/22
Chapter 125 147.714 22/04/22
Chapter 124 117.850 20/04/22
Chapter 123 140.771 17/04/22
Chapter 122 125.093 15/04/22
Chapter 121 142.628 12/04/22
Chapter 120 123.977 12/04/22
Chapter 119 141.008 11/04/22
Chapter 118 150.199 13/03/22
Chapter 117 145.024 13/03/22
Chapter 116 146.965 13/03/22
Chapter 115 146.513 13/03/22
Chapter 114 147.657 12/03/22
Chapter 113 147.770 12/03/22
Chapter 112 152.472 28/02/22
Chapter 111 151.551 28/02/22
Chapter 110 155.083 28/02/22
Chapter 109 151.279 26/02/22
Chapter 108 151.492 26/02/22
Chapter 107 152.959 26/02/22
Chapter 106 154.606 23/02/22
Chapter 105 152.973 23/02/22
Chapter 104 162.292 23/02/22
Chapter 103 171.649 22/02/22
Chapter 102 179.277 09/02/22
Chapter 101 182.850 08/02/22
Chapter 100 188.712 08/02/22
Chapter 99 183.123 08/02/22
Chapter 98 188.500 08/02/22
Chapter 97 185.925 08/02/22
Chapter 96 186.177 08/02/22
Chapter 95 184.827 08/02/22
Chapter 94 186.867 08/02/22
Chapter 93 188.579 08/02/22
Chapter 92 191.428 06/02/22
Chapter 91 193.132 06/02/22
Chapter 90 195.028 28/01/22
Chapter 89 193.373 27/01/22
Chapter 88 197.097 27/01/22
Chapter 87 203.030 26/01/22
Chapter 86 203.868 24/01/22
Chapter 85 207.350 24/01/22
Chapter 84 178.600 26/01/22
Chapter 83 202.244 21/01/22
Chapter 82 198.686 21/01/22
Chapter 81 199.044 19/01/22
Chapter 80 203.885 18/01/22
Chapter 79 203.157 17/01/22
Chapter 78 202.549 16/01/22
Chapter 77 201.878 16/01/22
Chapter 76 205.293 13/01/22
Chapter 75 204.836 12/01/22
Chapter 74 207.054 08/01/22
Chapter 73 210.096 06/01/22
Chapter 72 212.428 03/01/22
Chapter 71 222.858 03/01/22
Chapter 70 217.631 01/01/22
Chapter 69 217.695 30/12/21
Chapter 68 220.426 26/12/21
Chapter 67 217.751 25/12/21
Chapter 66 216.767 23/12/21
Chapter 65 222.279 19/12/21
Chapter 64 188.620 18/12/21
Chapter 63 223.073 18/12/21
Chapter 62 226.751 16/12/21
Chapter 61 224.716 12/12/21
Chapter 60 225.726 11/12/21
Chapter 59 222.206 09/12/21
Chapter 58 219.630 05/12/21
Chapter 57 220.420 04/12/21
Chapter 56 225.150 02/12/21
Chapter 55 232.455 28/11/21
Chapter 54 232.600 27/11/21
Chapter 53 234.783 25/11/21
Chapter 52 235.830 21/11/21
Chapter 51 234.888 18/11/21
Chapter 50 238.049 15/11/21
Chapter 49 219.538 11/11/21
Chapter 48 217.621 11/11/21
Chapter 47 220.085 11/11/21
Chapter 46 227.897 11/11/21
Chapter 45 239.562 11/11/21
Chapter 44 232.867 11/11/21
Chapter 43 234.428 11/11/21
Chapter 42 232.616 11/11/21
Chapter 41 233.962 11/11/21
Chapter 40 236.290 11/11/21
Chapter 39 236.988 11/11/21
Chapter 38 233.111 11/11/21
Chapter 37 248.046 16/10/21
Chapter 36 247.397 12/10/21
Chapter 35 250.303 12/10/21
Chapter 34 244.265 12/10/21
Chapter 33 246.542 12/10/21
Chapter 32 242.879 12/10/21
Chapter 31 249.986 12/10/21
Chapter 30 251.314 12/10/21
Chapter 29 253.065 12/10/21
Chapter 28 257.188 08/10/21
Chapter 27 258.185 01/10/21
Chapter 26 254.858 30/09/21
Chapter 25 256.665 30/09/21
Chapter 24 261.755 02/09/21
Chapter 23 262.714 27/08/21
Chapter 22 263.213 24/08/21
Chapter 21 266.602 21/08/21
Chapter 20 278.156 15/08/21
Chapter 19 273.758 14/08/21
Chapter 18 273.644 11/08/21
Chapter 17 270.530 08/08/21
Chapter 16 275.126 08/08/21
Chapter 15 283.076 03/08/21
Chapter 14 292.331 28/07/21
Chapter 13 304.695 22/07/21
Chapter 12 307.144 22/07/21
Chapter 11 310.523 18/07/21
Chapter 10 309.888 18/07/21
Chapter 9 299.755 08/07/21
Chapter 8 299.852 08/07/21
Chapter 7 305.969 02/07/21
Chapter 6 312.424 27/06/21
Chapter 5 312.021 25/06/21
Chapter 4 322.581 25/06/21
Chapter 3 332.719 24/06/21
Chapter 2 348.900 24/06/21
Chapter 1 401.238 24/06/21
Bình luận