Rồng Ngẩng Đầu

Một bộ truyện ngắn của Viên Gia Bảo. Liên quan đến siêu năng lực, chính giới.
Anh em họ Long được ban cho năng lực lớn, nhưng dã tâm của họ cũng lớn theo, năng lực để phục vụ đất nước hay vì dục vọng riêng?

  • Thể loại: Action, Manhua, Truyện Màu
  • Đang Cập Nhật
  • Tình trạng:
  • Điểm trung bình: 9.13
  • Theo dõi: 4
CÁC CHAP
Chương 8.2 3 ngày trước
Chương 8 3 ngày trước
Chương 7.2 3 ngày trước
Chương 7 3 ngày trước
Chương 6.2 1 tháng trước
Chương 6 1 tháng trước
Chương 5.2 24/07/2023 12:04
Chương 5 23/07/2023 18:39
Chương 4.2 23/07/2023 12:39
Chương 4 22/07/2023 12:49
Chương 3.2 22/07/2023 12:48
Chương 3 22/07/2023 12:48
Chương 2.2 22/07/2023 12:16
Chương 2 22/07/2023 12:17
Chương 1 22/07/2023 12:18
Bình luận