Sát Thủ Truyền Thuyết

The Fable; Sát Thủ ẩn dật

Một sát thủ truyền thuyết chuyên về giết người cư trú ở một nào đó tại Osaka. từ khi còn rất nhỏ, đã được truyền dạy là phải tuân theo mệnh lệnh từ sếp lớn, anh ấy được ra lệnh là phải sống ở Osaka như một người bình thường trong một năm theo lệnh án binh bất động của boss.

  • Thể loại: Action, Comedy, Drama, Romance, Seinen
  • Minami Katsuhisa
  • Tình trạng:
  • Điểm trung bình: 10.0
  • Theo dõi: 177
CÁC CHAP
Chuong 167 5 giờ trước
Chuong 166 23 giờ trước
Chuong 165 2 ngày trước
Chuong 164 3 ngày trước
Chuong 163 3 ngày trước
Chuong 162 6 ngày trước
Chuong 161 7 ngày trước
Chuong 160 9 ngày trước
Chuong 159 11 ngày trước
Chuong 158 11 ngày trước
Chuong 157 13 ngày trước
Chuong 156 13 ngày trước
Chuong 155 18 ngày trước
Chuong 154 19 ngày trước
Chuong 153 20 ngày trước
Chuong 152 20 ngày trước
Chuong 152 20 ngày trước
Chuong 151 22 ngày trước
Chuong 150 23 ngày trước
Chuong 149 24 ngày trước
Chuong 148 25 ngày trước
Chuong 147 25 ngày trước
Chuong 147 25 ngày trước
Chuong 147 25 ngày trước
Chuong 147 25 ngày trước
Chuong 146 27 ngày trước
Chuong 145 28 ngày trước
Chuong 144 29 ngày trước
Chuong 143 1 tháng trước
Chuong 142 1 tháng trước
Chuong 141 1 tháng trước
Chuong 140 1 tháng trước
Chuong 139 1 tháng trước
Chuong 138 1 tháng trước
Chuong 137 1 tháng trước
Chuong 136 1 tháng trước
Chuong 135 1 tháng trước
Chuong 134 1 tháng trước
Chuong 133 1 tháng trước
Chuong 132 1 tháng trước
Chuong 131 1 tháng trước
Chuong 130 1 tháng trước
Chuong 129 1 tháng trước
Chuong 128 1 tháng trước
Chuong 127 1 tháng trước
Chuong 126 1 tháng trước
Chuong 125 1 tháng trước
Chuong 124 1 tháng trước
Chuong 123 1 tháng trước
Chuong 122 1 tháng trước
Chuong 121 1 tháng trước
Chuong 120 1 tháng trước
Chuong 119 1 tháng trước
Chuong 118 1 tháng trước
Chuong 117 1 tháng trước
Chuong 116 1 tháng trước
Chuong 115 1 tháng trước
Chuong 114 1 tháng trước
Chương 111 1 tháng trước
Chương 110 1 tháng trước
Chương 109 1 tháng trước
Chương 108 1 tháng trước
Chương 107 1 tháng trước
Chương 106 1 tháng trước
Chương 105 1 tháng trước
Chương 104 1 tháng trước
Chương 103 1 tháng trước
Chương 102 1 tháng trước
Chương 101 1 tháng trước
Chương 100 1 tháng trước
Chương 99 1 tháng trước
Chương 98 1 tháng trước
Chương 97 1 tháng trước
Chương 96 24/07/2023 08:07
Chương 95 21/07/2023 23:49
Chương 94 03/07/2023 14:57
Chương 93 03/07/2023 14:55
Chương 92 03/07/2023 14:53
Chương 91 03/07/2023 14:51
Chương 90 03/07/2023 14:50
Chương 89 03/07/2023 14:48
Chương 88 03/07/2023 14:25
Chương 87 03/07/2023 14:26
Chương 86 03/07/2023 14:27
Chương 85 03/07/2023 14:29
Chương 84 03/07/2023 14:40
Chương 83 03/07/2023 14:42
Chương 82 03/07/2023 14:43
Chương 81 03/07/2023 14:44
Chương 80 03/07/2023 14:45
Chương 79 03/07/2023 14:46
Chương 78 03/07/2023 13:51
Chương 77 03/07/2023 13:48
Chương 76 03/07/2023 08:23
Chương 75 03/07/2023 08:24
Chương 74 03/07/2023 08:25
Chương 73 03/07/2023 08:25
Chương 72 03/07/2023 08:26
Chương 71 03/07/2023 08:26
Chương 70 03/07/2023 08:26
Chương 69 03/07/2023 08:27
Chương 68 07/06/2023 04:57
Chương 67 07/06/2023 04:58
Chương 66 05/06/2023 00:32
Chương 65 04/06/2023 15:58
Chương 64 04/06/2023 15:58
Chương 63 05/06/2023 09:00
Chương 62 05/06/2023 09:01
Chương 61 05/06/2023 09:01
Chương 60 05/06/2023 09:02
Chương 59 05/06/2023 09:02
Chương 58 05/06/2023 09:02
Chương 57 05/06/2023 09:03
Chương 56 23/05/2023 10:58
Chương 55 23/05/2023 10:59
Chương 54 23/05/2023 10:59
Chương 53 23/05/2023 10:59
Chương 52 23/05/2023 11:32
Chương 52 23/05/2023 11:00
Chương 51 23/05/2023 11:33
Chương 50 23/05/2023 11:33
Chương 49 23/05/2023 11:01
Chương 48 23/05/2023 11:02
Chương 47 23/05/2023 11:02
Chương 46 23/05/2023 11:02
Chương 45 23/05/2023 11:03
Chương 44 23/05/2023 11:03
Chương 43 23/05/2023 10:57
Chương 42 23/05/2023 10:58
Chương 41 23/05/2023 10:58
Chương 40 23/05/2023 10:59
Chương 39 23/05/2023 11:40
Chương 38 23/05/2023 11:40
Chương 37 23/05/2023 10:57
Chương 36 23/05/2023 10:57
Chương 35 23/05/2023 10:57
Chương 34 10/05/2023 15:12
Chương 33 10/05/2023 08:25
Chương 32 10/05/2023 20:25
Chương 31 09/05/2023 07:42
Chương 30 08/05/2023 11:12
Chương 29 08/05/2023 11:13
Chương 28 08/05/2023 11:13
Chương 27 08/05/2023 11:14
Chương 26 08/05/2023 11:14
Chương 25 08/05/2023 11:15
Chương 24 05/09/2022 16:43
Chương 23 14/07/2021 13:55
Chương 22 13/07/2021 07:56
Chương 21 12/07/2021 08:20
Chương 20 27/06/2021 23:53
Chương 19 26/06/2021 00:33
Chương 18 25/06/2021 22:05
Chương 17 24/06/2021 22:58
Chương 16 23/06/2021 21:26
Chương 15 23/06/2021 10:22
Chương 14 23/06/2021 10:23
Chương 13 23/06/2021 10:23
Chương 12 23/06/2021 10:24
Chương 11 23/06/2021 10:24
Chương 10 23/06/2021 10:25
Chương 9 16/04/2020 08:44
Chương 8 13/04/2020 09:16
Chương 7 11/04/2020 08:23
Chương 6 09/04/2020 08:51
Chương 5 03/04/2020 10:19
Chương 4 22/12/2022 23:49
Chương 3 23/12/2022 01:38
Chương 2 23/12/2022 02:54
Chương 1 23/12/2022 04:15
Bình luận