Shed! Ryugasaki-San

Ryugasaki-san trong lớp tôi là một người thằn lằn, và như vậy cô ấy sẽ lột da nhiều lần trong năm. Có vẻ như thời gian như vậy đã đến, và sớm hơn tôi mong đợi.

  • Thể loại: Comedy - Ecchi - Manga - Romance - School Life - Shounen
  • Kazutomo Ichitomo
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Điểm trung bình: 6.37
  • Theo dõi: 7.559
CÁC CHAP
Chapter 54 3.368 13 ngày trước
Chapter 53 3.742 16 ngày trước
Chapter 52 4.152 20 ngày trước
Chapter 51.3 4.255 09:22 26/02
Chapter 51.2 4.078 09:22 26/02
Chapter 51 5.204 23:35 21/02
Chapter 49.5 4.820 00:01 18/02
Chapter 48 5.141 00:01 18/02
Chapter 47 6.200 13:26 15/02
Chapter 46 6.299 09:56 14/02
Chapter 45 5.798 11:16 13/02
Chapter 44 5.898 11:23 12/02
Chapter 43 6.068 10:01 11/02
Chapter 42 6.780 20:55 10/02
Chapter 41 8.099 02/10/22
Chapter 40 9.406 01/05/22
Chapter 39 8.485 01/05/22
Chapter 38 8.751 16/04/22
Chapter 37 8.038 16/04/22
Chapter 36 8.544 14/04/22
Chapter 35 8.936 08/04/22
Chapter 34 8.562 08/04/22
Chapter 33 8.508 08/04/22
Chapter 32 9.776 30/03/22
Chapter 31 9.481 30/03/22
Chapter 30 11.090 12/03/22
Chapter 29 10.016 12/03/22
Chapter 28 9.928 12/03/22
Chapter 27 11.134 02/03/22
Chapter 26 10.629 02/03/22
Chapter 25 11.685 25/02/22
Chapter 24 11.591 25/02/22
Chapter 23 12.994 05/02/22
Chapter 22 12.635 05/02/22
Chapter 21 14.479 03/02/22
Chapter 20 15.419 14/10/21
Chapter 19 15.696 14/10/21
Chapter 18 15.612 06/10/21
Chapter 17 16.587 28/09/21
Chapter 16 16.276 07/09/21
Chapter 15 18.347 12/08/21
Chapter 14 18.972 04/08/21
Chapter 13 19.656 11/07/21
Chapter 12 21.560 28/06/21
Chapter 11 22.145 16/06/21
Chapter 10 22.858 10/06/21
Chapter 9.5 25.461 21/10/20
Chapter 9 27.197 10/10/20
Chapter 8 28.351 21/09/20
Chapter 7 31.044 13/09/20
Chapter 6 33.027 04/09/20
Chapter 5 38.791 10/04/20
Chapter 4 44.433 06/04/20
Chapter 3 49.900 05/04/20
Chapter 2 58.704 05/04/20
Chapter 1 73.955 05/04/20
Bình luận