Sư Phụ Ta Muốn Người Là Của Riêng Ta

Ta Cứ Muốn Chiếm Sư Phụ Làm Của Riêng

Xuyên đến không ai xem cổ ngôn ngược văn còn chưa tính, hết lần này tới lần khác trở thành một yêu nữ tai họa bị bạo quân xử tử?! Chúng ta chính là nói, xác định không phải lấy nhầm kịch bản sao? Để không lặp lại vết xe đổ, Trì Tro đã bắt đầu suy nghĩ về các biện pháp đối phó trước khi nhân vật chính xuất thế, nhưng cuối cùng vẫn chào đón một bạo chúa vị thành niên. Nếu không có quy định tránh gặp hắn, liền đem hắn dưỡng thành đồ đệ ruột thịt của mình! Nhưng mà, tiểu quỷ này sau khi lớn lên cư nhiên muốn cưới ta?

  • Thể loại: Manhua, Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Màu
  • Đang Cập Nhật
  • Tình trạng:
  • Điểm trung bình: 9.97
  • Theo dõi: 693
CÁC CHAP
Chương 64 16/05/2023 23:38
Chương 63 06/05/2023 23:09
Chương 62 30/04/2023 15:07
Chương 61 22/04/2023 20:53
Chương 60 22/04/2023 20:46
Chương 59 09/04/2023 15:06
Chương 58 01/05/2023 22:27
Chương 57 26/03/2023 12:21
Chương 56 01/05/2023 22:27
Chương 55 15/03/2023 22:01
Chương 54 05/03/2023 06:11
Chương 53 27/02/2023 22:51
Chương 52 19/02/2023 07:39
Chương 51 16/02/2023 19:45
Chương 50 14/02/2023 17:04
Chương 49 09/02/2023 22:20
Chương 48 04/02/2023 22:07
Chương 47 15/02/2023 16:22
Chương 46 28/01/2023 20:00
Chương 45 28/01/2023 19:12
Chương 44 19/01/2023 23:21
Chương 43 14/01/2023 17:50
Chương 42 12/01/2023 23:29
Chương 41 08/01/2023 14:02
Chương 40 06/01/2023 23:28
Chương 39 01/01/2023 22:10
Chương 38 01/01/2023 19:36
Chương 37 24/12/2022 21:03
Chương 36 23/12/2022 08:19
Chương 35 18/12/2022 19:46
Chương 34 16/12/2022 12:15
Chương 33 10/12/2022 20:35
Chương 32 08/12/2022 22:30
Chương 31 03/12/2022 16:11
Chương 30 01/12/2022 18:36
Chương 29 26/11/2022 22:20
Chương 28 24/11/2022 21:16
Chương 27 20/11/2022 13:30
Chương 26 19/11/2022 23:02
Chương 25 19/11/2022 12:47
Chương 24 13/11/2022 18:56
Chương 23 08/11/2022 12:45
Chương 22 30/10/2022 13:24
Chương 21.1 12/12/2022 08:20
Chương 21 23/10/2022 08:35
Chương 20 16/10/2022 12:25
Chương 19.5 09/10/2022 21:29
Chương 19 09/10/2022 21:30
Chương 18.5 09/10/2022 13:12
Chương 18 06/10/2022 07:27
Chương 17 04/10/2022 07:50
Chương 16 02/10/2022 16:39
Chương 15 26/09/2022 19:46
Chương 14 19/09/2022 10:09
Chương 13 12/09/2022 06:22
Chương 12 05/09/2022 14:22
Chương 11 30/08/2022 14:40
Chương 10 21/08/2022 08:30
Chương 9 14/08/2022 08:23
Chương 8 07/08/2022 10:28
Chương 7 01/08/2022 19:11
Chương 6 01/08/2022 19:14
Chương 5 01/08/2022 19:16
Chương 4 01/08/2022 19:18
Chương 3 01/08/2022 19:19
Chương 2 01/08/2022 19:21
Chương 1 01/08/2022 19:22
Bình luận