Ta ở nhà 100 năm khi ra ngoài đã vô địch

Trăm Năm Ẩn Luyện, Xuất Môn Liền Vô Địch

Rõ ràng xuyên qua thành huyền huyễn thế giới cường đại thế gia thiếu gia, lại bị phạt ra tổ trạch, ở đến vắng vẻ tiểu viện!? Sở Huyền Nhất điểm đều không thèm để ý, ta thế nhưng là có càng trạch càng mạnh hệ thống! Chỉ cần ta đầy đủ trạch! Ta liền có thể đủ mạnh! Đinh ~ Trạch một ngày, ban thưởng Kim Cương Bất Hoại thần công...... Đinh ~ Trạch một năm, thưởng ban thưởng Ngọc Hư Tiên Kinh + Trăm năm tu vi...... Đinh ~ Trạch mười năm, ...... Ai cũng đừng nghĩ để cho ta sở huyền đi ra ngoài, ta liền muốn ở nhà trạch lấy!

  • Thể loại: Action - Manhua - Truyện Màu
  • Đang cập nhật
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Điểm trung bình: 10.0
  • Theo dõi: 110.706
CÁC CHAP
Chapter 127 23.750 14 giờ trước
Chapter 126 31.838 1 ngày trước
Chapter 125 34.166 2 ngày trước
Chapter 124 33.360 3 ngày trước
Chapter 123 34.097 3 ngày trước
Chapter 122 34.203 3 ngày trước
Chapter 121 41.383 5 ngày trước
Chapter 120 42.784 5 ngày trước
Chapter 119 40.888 5 ngày trước
Chapter 118 41.509 5 ngày trước
Chapter 117 42.859 5 ngày trước
Chapter 116 42.875 5 ngày trước
Chapter 115 47.279 5 ngày trước
Chapter 114 42.101 5 ngày trước
Chapter 113 58.729 14 ngày trước
Chapter 112 45.438 15 ngày trước
Chapter 111 47.917 16 ngày trước
Chapter 110 52.712 17 ngày trước
Chapter 109 54.552 18 ngày trước
Chapter 108 55.992 19 ngày trước
Chapter 107 56.442 20 ngày trước
Chapter 106 58.650 21 ngày trước
Chapter 105 57.388 22 ngày trước
Chapter 104 63.238 23 ngày trước
Chapter 103 64.723 25 ngày trước
Chapter 102 63.115 26 ngày trước
Chapter 101 63.350 27 ngày trước
Chapter 100 65.636 28 ngày trước
Chapter 99 62.257 29 ngày trước
Chapter 98 62.834 10:59 01/05
Chapter 97 63.611 10:01 30/04
Chapter 96 65.404 09:52 29/04
Chapter 95 65.089 12:12 28/04
Chapter 94 60.686 12:21 26/04
Chapter 93 69.299 10:25 24/04
Chapter 92 70.572 10:15 22/04
Chapter 91 68.788 10:37 21/04
Chapter 90 71.784 09:51 19/04
Chapter 89 71.262 09:29 17/04
Chapter 88 73.270 10:20 15/04
Chapter 87 54.500 12:59 14/04
Chapter 86 73.349 11:01 12/04
Chapter 85 73.666 11:15 10/04
Chapter 84 74.803 09:47 08/04
Chapter 83 75.764 11:13 07/04
Chapter 82 79.450 09:04 05/04
Chapter 81 78.368 16:14 03/04
Chapter 80 58.877 09:39 01/04
Chapter 79 72.303 08:39 31/03
Chapter 78 83.026 10:26 29/03
Chapter 77 84.840 08:43 27/03
Chapter 76 84.594 12:35 25/03
Chapter 75 87.116 09:10 24/03
Chapter 74 85.644 09:17 22/03
Chapter 73 85.779 09:29 20/03
Chapter 72 90.332 09:26 18/03
Chapter 71 92.274 08:34 17/03
Chapter 70 91.073 09:15 15/03
Chapter 69 87.988 09:16 14/03
Chapter 68 94.097 08:37 11/03
Chapter 67 97.803 09:03 10/03
Chapter 66 98.308 09:17 08/03
Chapter 65 101.417 13:33 04/03
Chapter 64 100.882 10:21 03/03
Chapter 63 96.900 16:27 01/03
Chapter 62 101.399 17:34 27/02
Chapter 61 102.976 11:46 25/02
Chapter 60 106.325 10:35 24/02
Chapter 59 106.727 08:15 22/02
Chapter 58 111.060 10:42 20/02
Chapter 57 110.200 19:28 17/02
Chapter 56 109.941 08:13 15/02
Chapter 55 111.481 10:02 13/02
Chapter 54 113.418 09:15 10/02
Chapter 53 110.572 11:30 09/02
Chapter 52 112.114 18:27 06/02
Chapter 51 113.368 23:04 03/02
Chapter 50 122.386 11:25 01/02
Chapter 49 116.399 09:57 30/01
Chapter 48 125.044 13:03 27/01
Chapter 47 126.404 22:43 25/01
Chapter 46 132.097 20:59 23/01
Chapter 45 127.093 07:57 20/01
Chapter 44 127.564 10:23 18/01
Chapter 43 130.957 11:46 16/01
Chapter 42 132.633 10:43 13/01
Chapter 41 130.520 06:39 12/01
Chapter 40 133.701 15:25 09/01
Chapter 39 134.047 09:35 06/01
Chapter 38 137.670 11:44 04/01
Chapter 37 133.906 09:55 02/01
Chapter 36 134.020 30/12/22
Chapter 35 128.439 28/12/22
Chapter 34 139.557 26/12/22
Chapter 33 144.952 23/12/22
Chapter 32 148.423 21/12/22
Chapter 31 141.842 19/12/22
Chapter 30 142.770 16/12/22
Chapter 29 143.940 14/12/22
Chapter 28 146.089 12/12/22
Chapter 27 145.858 09/12/22
Chapter 26 153.492 07/12/22
Chapter 25 167.735 05/12/22
Chapter 24 155.276 02/12/22
Chapter 23 165.557 30/11/22
Chapter 22 159.675 28/11/22
Chapter 21 172.392 25/11/22
Chapter 20 182.751 23/11/22
Chapter 19 169.019 21/11/22
Chapter 18 183.001 18/11/22
Chapter 17 203.660 16/11/22
Chapter 16 199.085 15/11/22
Chapter 15 204.857 11/11/22
Chapter 14 192.418 10/11/22
Chapter 13 210.980 04/11/22
Chapter 12 187.595 02/11/22
Chapter 11 189.913 28/10/22
Chapter 10 183.226 26/10/22
Chapter 9 183.461 21/10/22
Chapter 8 178.914 19/10/22
Chapter 7 180.368 19/10/22
Chapter 6 175.138 19/10/22
Chapter 5 183.865 19/10/22
Chapter 4 197.576 19/10/22
Chapter 3 200.547 19/10/22
Chapter 2 216.765 19/10/22
Chapter 1 241.063 19/10/22
Chapter 0 35.229 11:01 12/04
Bình luận