Ta Quét Phó Bản Ở Khắp Thế Giới

Bị du hành đến một thế giới song song, nơi mà tất cả mọi người trong thế giới này sẽ buộ phải vào không gian trò chơi khi họ đủ mười tám tuổi. Bắt đầu với hành trình sinh tồn với tư cách người thách đấu, liệu nam chính của chúng ta giành được chiến thắng?! Game đầu tiên: TRỐN TÌM!

  • Thể loại: Action - Chuyển Sinh - Manhua - Truyện Màu
  • Đang cập nhật
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Điểm trung bình: 10.0
  • Theo dõi: 43.292
CÁC CHAP
Chapter 62 9.027 6 ngày trước
Chapter 61 9.982 6 ngày trước
Chapter 60 10.257 6 ngày trước
Chapter 59 13.542 11 ngày trước
Chapter 58 15.380 11 ngày trước
Chapter 57 20.519 19:53 26/04
Chapter 56 25.058 14:33 17/04
Chapter 55 24.081 14:33 17/04
Chapter 54 20.700 14:33 17/04
Chapter 53 20.379 14:33 17/04
Chapter 52 36.116 09:15 01/04
Chapter 51 38.504 09:15 01/04
Chapter 50 46.216 02:21 26/03
Chapter 49 42.887 09:43 26/03
Chapter 48 41.757 09:43 26/03
Chapter 47 42.754 09:43 26/03
Chapter 46 43.437 09:43 26/03
Chapter 45 43.352 09:43 26/03
Chapter 44 43.197 09:43 26/03
Chapter 43 42.895 09:43 26/03
Chapter 42 43.528 09:43 26/03
Chapter 41 42.973 09:43 26/03
Chapter 40.1 43.513 09:43 26/03
Chapter 40 45.944 09:43 26/03
Chapter 39 45.854 09:43 26/03
Chapter 38 45.491 09:43 26/03
Chapter 37 45.635 09:43 26/03
Chapter 36 45.878 09:43 26/03
Chapter 35 45.117 09:43 26/03
Chapter 34 45.349 09:43 26/03
Chapter 33 47.316 09:43 26/03
Chapter 32 47.284 09:43 26/03
Chapter 31 46.973 09:43 26/03
Chapter 30 48.368 09:43 26/03
Chapter 29 49.651 09:43 26/03
Chapter 28 52.082 09:43 26/03
Chapter 27 52.629 09:43 26/03
Chapter 26 52.767 09:43 26/03
Chapter 25 52.706 09:43 26/03
Chapter 24 53.647 09:43 26/03
Chapter 23 53.382 09:43 26/03
Chapter 22 53.549 09:43 26/03
Chapter 21 53.255 09:43 26/03
Chapter 20 57.251 09:43 26/03
Chapter 19 58.606 09:43 26/03
Chapter 18 59.681 09:43 26/03
Chapter 17 61.473 09:43 26/03
Chapter 16 67.112 22:58 25/03
Chapter 15 69.974 22:58 25/03
Chapter 14 74.604 22:14 23/03
Chapter 13 80.829 22:14 23/03
Chapter 12 124.948 26/11/22
Chapter 11 116.749 19/11/22
Chapter 10 115.815 12/11/22
Chapter 9 117.401 12/11/22
Chapter 8 119.758 01/11/22
Chapter 7 112.578 01/11/22
Chapter 6 104.774 01/11/22
Chapter 5 106.955 01/11/22
Chapter 4 106.619 01/11/22
Chapter 3 107.390 01/11/22
Chapter 2 112.277 01/11/22
Chapter 1: Bắt Đầu Trò Chơi Đánh Cược Bằng Sinh Mạng 119.384 01/11/22
Bình luận