Thiếu Niên Kiếm Sư

Kiếm Sĩ Tuổi Teen

Lấy bối cảnh là tựa game VR nổi tiếng khắp thế giới "Hero Quest". Một ngày nọ, một người chơi có nickname là "Harang" bị mặc kẹt trong thế giới của game.

  • Thể loại: Action - Adventure - Chuyển Sinh - Comedy - Fantasy - Manhwa - Shounen - Truyện Màu
  • Đang cập nhật
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Điểm trung bình: 9.86
  • Theo dõi: 15.600
CÁC CHAP
Chapter 45 2.038 5 ngày trước
Chapter 44 2.904 16 ngày trước
Chapter 43 2.596 20 ngày trước
Chapter 42 3.071 26 ngày trước
Chapter 41 3.543 17:20 30/04
Chapter 40 3.337 15:37 25/04
Chapter 39 3.974 15:47 20/04
Chapter 38 4.715 18:11 15/04
Chapter 37 4.783 17:43 11/04
Chapter 36 5.170 09:17 06/04
Chapter 35 6.000 11:38 02/04
Chapter 34 6.554 23:45 27/03
Chapter 33 6.051 11:57 21/03
Chapter 32 6.448 11:46 15/03
Chapter 31 6.448 09:38 10/03
Chapter 30 6.868 21:19 04/03
Chapter 29 7.072 17:02 20/02
Chapter 28 8.217 17:17 15/02
Chapter 27 8.184 13:09 07/02
Chapter 26 8.904 23:54 01/02
Chapter 25 8.739 20:45 25/01
Chapter 24 10.843 19:30 22/01
Chapter 23 10.430 18:11 15/01
Chapter 22 10.903 15:41 10/01
Chapter 21 12.365 19:34 04/01
Chapter 20 12.618 30/12/22
Chapter 19 13.526 26/12/22
Chapter 18 13.734 23/12/22
Chapter 17 15.730 21/12/22
Chapter 16 14.065 16/12/22
Chapter 15 14.993 13/12/22
Chapter 14 14.710 08/12/22
Chapter 13 16.886 07/12/22
Chapter 12 17.514 05/12/22
Chapter 11 18.653 04/12/22
Chapter 10 22.143 04/12/22
Chapter 9 25.893 01/01/22
Chapter 8 26.800 23/12/21
Chapter 7 27.306 23/12/21
Chapter 6 27.929 09/12/21
Chapter 5 31.348 06/12/21
Chapter 4 32.562 06/12/21
Chapter 3 32.550 05/12/21
Chapter 2 39.011 05/12/21
Chapter 1 46.103 05/12/21
Bình luận