Tiểu Ma Thần

Ngày 17/7/1999,dị tượng diễn ra giúp giải thoát Yêu Hoàng. Trong khi Lực Sâm tiến hành đồng hóa,Hổ Đế Thái Gia thay mặt chủ nhân ngênh địch. Do khinh thường địch thủ,Yêu Hoàng bị chặt đứt 5 ngón tay,nhưng kì lạ thay,5 ngón tay ấy như có linh hồn,được Yêu Hoàng sai lần theo dấu Thái Gia đến Trái Đất. Tại Trái Đất,vệ tinh nhận diện được 5 dị vật bay vào bầu khí qu

  • Thể loại: Action, Manhua
  • Đang Cập Nhật
  • Tình trạng:
  • Điểm trung bình: 7.61
  • Theo dõi: 79
CÁC CHAP
Chương 113 3 ngày trước
Chương 112 3 ngày trước
Chương 111 3 ngày trước
Chương 110 3 ngày trước
Chương 109 3 ngày trước
Chương 108 3 ngày trước
Chương 107 3 ngày trước
Chương 106 3 ngày trước
Chương 105 3 ngày trước
Chương 104 3 ngày trước
Chương 103 3 ngày trước
Chương 102 3 ngày trước
Chương 101 3 ngày trước
Chương 99 3 ngày trước
Chương 98 3 ngày trước
Chương 97 3 ngày trước
Chương 96 3 ngày trước
Chương 95 3 ngày trước
Chương 94 3 ngày trước
Chương 93 3 ngày trước
Chương 92 3 ngày trước
Chương 91 3 ngày trước
Chương 90 3 ngày trước
Chương 89 3 ngày trước
Chương 88 3 ngày trước
Chương 87 3 ngày trước
Chương 86 3 ngày trước
Chương 85 3 ngày trước
Chương 84 3 ngày trước
Chương 83 3 ngày trước
Chương 82 3 ngày trước
Chương 81 3 ngày trước
Chương 80 3 ngày trước
Chương 79 3 ngày trước
Chương 78 3 ngày trước
Chương 77 24/07/2023 08:12
Chương 76 1 tháng trước
Chương 75 1 tháng trước
Chương 74 1 tháng trước
Chương 73 1 tháng trước
Chương 72 1 tháng trước
Chương 71 1 tháng trước
Chương 70 1 tháng trước
Chương 69 1 tháng trước
Chương 68 1 tháng trước
Chương 67 1 tháng trước
Chương 66 1 tháng trước
Chương 65 1 tháng trước
Chương 64 1 tháng trước
Chương 63 1 tháng trước
Chương 62 1 tháng trước
Chương 61 1 tháng trước
Chương 60 1 tháng trước
Chương 59 1 tháng trước
Chương 58 1 tháng trước
Chương 57 19/04/2021 12:02
Chương 56 19/04/2021 12:02
Chương 55 19/04/2021 12:02
Chương 54 19/04/2021 12:02
Chương 53 19/04/2021 12:02
Chương 52 19/04/2021 12:02
Chương 51 19/04/2021 12:02
Chương 50 19/04/2021 12:02
Chương 49 19/04/2021 12:02
Chương 48 19/04/2021 12:02
Chương 47 19/04/2021 12:05
Chương 46 19/04/2021 12:02
Chương 45 19/04/2021 12:02
Chương 44 19/04/2021 12:01
Chương 43 19/04/2021 12:00
Chương 42 19/04/2021 11:59
Chương 41 19/04/2021 11:58
Chương 40 19/04/2021 11:57
Chương 39 19/04/2021 11:57
Chương 38 19/04/2021 11:56
Chương 37 19/04/2021 11:56
Chương 36 19/04/2021 11:55
Chương 35 19/04/2021 11:54
Chương 34 19/04/2021 11:54
Chương 33 19/04/2021 11:53
Chương 32 19/04/2021 11:52
Chương 31 19/04/2021 11:52
Chương 30 19/04/2021 11:51
Chương 29 19/04/2021 11:51
Chương 28 19/04/2021 11:50
Chương 27 19/04/2021 11:49
Chương 26 19/04/2021 11:49
Chương 25 19/04/2021 11:48
Chương 24 19/04/2021 11:47
Chương 23 19/04/2021 11:46
Chương 22 19/04/2021 11:46
Chương 21 19/04/2021 11:45
Chương 20 19/04/2021 11:44
Chương 19 19/04/2021 11:43
Chương 18 19/04/2021 11:42
Chương 17 19/04/2021 11:41
Chương 16 19/04/2021 11:40
Chương 15 19/04/2021 11:40
Chương 14 19/04/2021 11:39
Chương 13 19/04/2021 11:38
Chương 12 19/04/2021 11:38
Chương 11 19/04/2021 11:37
Chương 10 19/04/2021 11:37
Chương 9 19/04/2021 11:36
Chương 8 19/04/2021 11:36
Chương 7 19/04/2021 11:35
Chương 6 19/04/2021 11:35
Chương 5 19/04/2021 11:38
Chương 4 19/04/2021 11:34
Chương 3 19/04/2021 11:33
Chương 2 19/04/2021 11:33
Chương 1 19/04/2021 11:32
Bình luận