Trở Thành Thần Chủ Cthulhu

  • Thể loại: Action, Adventure, Manhua, Xuyên Không, Truyện Màu
  • Đang Cập Nhật
  • Tình trạng:
  • Điểm trung bình: 10.0
  • Theo dõi: 1132
CÁC CHAP
Chương 170 9 giờ trước
Chương 169 2 ngày trước
Chương 168 3 ngày trước
Chương 167 6 ngày trước
Chương 166 6 ngày trước
Chương 165 7 ngày trước
Chương 164 7 ngày trước
Chương 163 8 ngày trước
Chương 162 11 ngày trước
Chương 161 11 ngày trước
Chương 160 13 ngày trước
Chương 159 15 ngày trước
Chương 158 17 ngày trước
Chương 157 17 ngày trước
Chương 156 19 ngày trước
Chương 155 19 ngày trước
Chương 154 22 ngày trước
Chương 153 22 ngày trước
Chương 152 22 ngày trước
Chương 151 22 ngày trước
Chương 150 24 ngày trước
Chương 149 24 ngày trước
Chương 148.5 20 ngày trước
Chương 148 27 ngày trước
Chương 147 1 tháng trước
Chương 146 1 tháng trước
Chương 145 1 tháng trước
Chương 144 1 tháng trước
Chương 143 1 tháng trước
Chương 142 1 tháng trước
Chương 141 1 tháng trước
Chương 140 1 tháng trước
Chương 139 1 tháng trước
Chương 138.5 1 tháng trước
Chương 138 1 tháng trước
Chương 137 1 tháng trước
Chương 136 1 tháng trước
Chương 135 1 tháng trước
Chương 134 1 tháng trước
Chương 133 1 tháng trước
Chương 132 1 tháng trước
Chương 131 1 tháng trước
Chương 130 1 tháng trước
Chương 129 1 tháng trước
Chương 128 1 tháng trước
Chương 127 1 tháng trước
Chương 126 1 tháng trước
Chương 125 1 tháng trước
Chương 124 1 tháng trước
Chương 123 1 tháng trước
Chương 122 1 tháng trước
Chương 121 24/07/2023 08:10
Chương 120 24/07/2023 08:09
Chương 119 23/07/2023 08:10
Chương 118 23/07/2023 08:10
Chương 117 22/07/2023 08:07
Chương 116 22/07/2023 08:07
Chương 115 22/07/2023 08:04
Chương 114 21/07/2023 08:07
Chương 113 19/07/2023 08:17
Chương 112 19/07/2023 08:16
Chương 111 19/07/2023 08:14
Chương 110 19/07/2023 08:11
Chương 109 17/07/2023 08:03
Chương 108 16/07/2023 08:07
Chương 107 16/07/2023 08:06
Chương 106 14/07/2023 08:06
Chương 105 14/07/2023 08:07
Chương 104 13/07/2023 08:04
Chương 103 14/07/2023 08:05
Chương 102 09/07/2023 08:06
Chương 101 09/07/2023 08:06
Chương 100 09/07/2023 08:03
Chương 99 08/07/2023 08:20
Chương 98 06/07/2023 08:09
Chương 97 06/07/2023 08:04
Chương 96 05/07/2023 08:04
Chương 95 04/07/2023 08:06
Chương 94 04/07/2023 08:03
Chương 93 02/07/2023 08:06
Chương 92 02/07/2023 08:03
Chương 91 29/06/2023 08:45
Chương 90 28/06/2023 12:36
Chương 89 27/06/2023 13:12
Chương 88 29/06/2023 21:00
Chương 87 25/06/2023 21:24
Chương 86 24/06/2023 22:16
Chương 85 24/06/2023 22:18
Chương 84 24/06/2023 22:19
Chương 83 24/06/2023 22:20
Chương 82 21/06/2023 23:01
Chương 81 21/06/2023 23:03
Chương 80 21/06/2023 19:08
Chương 79 21/06/2023 19:10
Chương 78 15/04/2023 08:48
Chương 77 15/04/2023 08:48
Chương 76 30/03/2023 10:24
Chương 75 30/03/2023 10:23
Chương 74 22/02/2023 17:23
Chương 73 22/02/2023 17:24
Chương 72 05/02/2023 10:08
Chương 71 05/02/2023 10:11
Chương 70 05/01/2023 14:33
Chương 69 05/01/2023 14:35
Chương 68 12/12/2022 15:24
Chương 67 12/12/2022 15:25
Chương 66 08/12/2022 15:02
Chương 65 08/12/2022 15:04
Chương 64 30/11/2022 11:29
Chương 63 30/11/2022 11:31
Chương 62 26/11/2022 18:16
Chương 61 26/11/2022 18:19
Chương 60 23/11/2022 13:33
Chương 59 23/11/2022 13:35
Chương 58 17/11/2022 15:20
Chương 57 17/11/2022 15:24
Chương 56 29/10/2022 13:34
Chương 55 29/10/2022 13:36
Chương 54 22/10/2022 13:44
Chương 53 22/10/2022 13:46
Chương 52 18/10/2022 10:40
Chương 51 18/10/2022 10:42
Chương 50 15/10/2022 11:08
Chương 49 15/10/2022 11:09
Chương 48 06/10/2022 14:10
Chương 47 06/10/2022 14:11
Chương 46 27/09/2022 17:16
Chương 45 27/09/2022 17:17
Chương 44 22/09/2022 20:51
Chương 43 22/09/2022 20:51
Chương 42 12/09/2022 15:28
Chương 41 22/09/2022 20:57
Chương 40 06/09/2022 10:31
Chương 39 06/09/2022 10:33
Chương 38 25/08/2022 14:55
Chương 37 25/08/2022 14:57
Chương 36 14/08/2022 14:09
Chương 35 14/08/2022 14:10
Chương 34 03/08/2022 15:32
Chương 33 03/08/2022 15:34
Chương 32 23/07/2022 15:13
Chương 31 23/07/2022 15:13
Chương 30 18/06/2022 15:15
Chương 29 03/08/2022 22:59
Chương 28 18/06/2022 14:14
Chương 27 18/06/2022 14:15
Chương 26 18/06/2022 14:15
Chương 25 18/06/2022 14:16
Chương 24 20/05/2022 19:22
Chương 23 20/05/2022 19:23
Chương 22 20/05/2022 19:24
Chương 21 20/05/2022 19:25
Chương 20 20/05/2022 19:26
Chương 19 20/05/2022 19:27
Chương 18 20/05/2022 19:28
Chương 17 20/05/2022 19:28
Chương 16 20/05/2022 19:29
Chương 15 20/05/2022 19:30
Chương 14 20/05/2022 19:31
Chương 13 20/05/2022 19:32
Chương 12 20/05/2022 19:33
Chương 11 20/05/2022 19:34
Chương 10 20/05/2022 19:35
Chương 9 20/05/2022 19:36
Chương 8 20/05/2022 19:37
Chương 7 20/05/2022 19:38
Chương 6 20/05/2022 19:39
Chương 5 20/05/2022 19:41
Chương 4 20/05/2022 19:42
Chương 3 20/05/2022 19:43
Chương 2 20/05/2022 19:44
Chương 1 20/05/2022 19:45
Bình luận