Vai ác sư tôn mang theo các đồ đệ vô địch thiên hạ, Nhân Vật Phản Diện Sư Tôn Ta Mang Theo Các Đồ Đệ Vô Địch

Nhân vật chính thẩm thích cảm giác rất đau khổ. Hắn vì sao lại xuyên không vào truyện bản thân viết? Hơn nữa còn không phải là vai chính! Càng quá đáng hơn là vai chính sao lại biến thành nữ? Đã thế hắn rõ ràng muốn bồi dưỡng vai chính thành đồ đệ, vì sao cả một đám đều coi thành sư nương rồi? Vai chính: Sư phụ! Hôm nay ngài muốn ăn ta trước, hay là xử lý xong các sư tỷ rồi mới ăn ta?

  • Thể loại: Comedy - Manhua - Mystery - Truyện Màu
  • Đang cập nhật
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Điểm trung bình: 8.44
  • Theo dõi: 64.645
CÁC CHAP
Chapter 55 14.791 17 giờ trước
Chapter 54 15.963 17 giờ trước
Chapter 53 31.063 12 ngày trước
Chapter 52 22.761 12 ngày trước
Chapter 51 24.089 12 ngày trước
Chapter 50 37.197 13 ngày trước
Chapter 49 35.633 13 ngày trước
Chapter 48 35.748 13 ngày trước
Chapter 47 41.755 14 ngày trước
Chapter 46 41.064 14 ngày trước
Chapter 45 43.277 15 ngày trước
Chapter 44 42.328 15 ngày trước
Chapter 43 42.719 15 ngày trước
Chapter 42 48.982 16 ngày trước
Chapter 41 47.870 16 ngày trước
Chapter 40 73.733 27/11/22
Chapter 39 69.282 22/11/22
Chapter 38 94.226 11/11/22
Chapter 37 83.445 11/11/22
Chapter 36 81.093 11/11/22
Chapter 35 80.177 11/11/22
Chapter 34 82.938 11/11/22
Chapter 33 84.955 11/11/22
Chapter 32 84.098 11/11/22
Chapter 31 88.283 26/09/22
Chapter 30 86.558 26/09/22
Chapter 29.2 86.500 26/09/22
Chapter 29.1 86.165 26/09/22
Chapter 28 84.750 26/09/22
Chapter 27 90.740 26/09/22
Chapter 26 93.030 26/09/22
Chapter 25 83.607 11/11/22
Chapter 24 83.264 11/11/22
Chapter 23 82.944 11/11/22
Chapter 22 84.674 11/11/22
Chapter 21 86.674 11/11/22
Chapter 20 87.163 11/11/22
Chapter 19 87.617 11/11/22
Chapter 18 90.182 11/11/22
Chapter 17 91.579 11/11/22
Chapter 16 131.232 27/07/22
Chapter 15 130.064 25/07/22
Chapter 14 127.143 25/07/22
Chapter 13 130.390 23/07/22
Chapter 12 132.235 23/07/22
Chapter 11 134.150 23/07/22
Chapter 10 131.593 23/07/22
Chapter 9 151.022 15/05/22
Chapter 8 165.535 28/04/22
Chapter 7 167.068 28/04/22
Chapter 6 158.705 28/04/22
Chapter 5 158.346 28/04/22
Chapter 4 160.606 28/04/22
Chapter 3 163.259 28/04/22
Chapter 2 165.140 28/04/22
Chapter 1 182.918 28/04/22
Bình luận